Tłumaczenia ustne w czasie pandemii Sars-CoV-2

Refleksje i rady koleżanki po fachu
W trudnych warunkach pandemii praca tłumaczy ustnych podlega szczególnym ograniczeniom. Konferencje i spotkania nie odbywają się zazwyczaj w trybie, do którego przez tyle lat zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Jak wygląda obecnie praca tłumaczy konferencyjnych? Jakie są moje własne doświadczenia z ostatnich trzech miesięcy? Czego dowiaduję się od koleżanek i kolegów? Oto krótkie podsumowanie.
Pierwsze zlecenia w tzw. realu:
Wiele spotkań tłumaczonych konsekutywnie odbywa się już w warunkach zbliżonych do tych sprzed epidemii, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, którego przestrzega większość zleceniodawców.
W wypadku tłumaczenia symultanicznego szczególnie polecam następujące rozwiązania:
Praktykowałam pracę w kabinach pojedynczych – zleceniodawca zastępował jedną kabinę przeznaczoną dla dwóch tłumaczy dwiema kabinami dla dwóch tłumaczy. Każde z nas przebywało w osobnej przestrzeni; kontakt między tłumaczami był ograniczony, ale przy odrobinie pomysłowości (z wykorzystaniem takich rozwiązań, jak Skype, FaceTime itp.) i dzięki przeszklonym ścianom udawało się stworzyć zgrany duet.
Innym korzystnym, znanym mi z praktyki pandemicznej rozwiązaniem była praca w osobnym, odpowiednio dużym pomieszczeniu, zastępującym kabinę, z zainstalowanym sprzętem do „symultany”. Okno było uchylone, czyli dostęp świeżego powietrza mieliśmy zapewniony. Uczestnicy spotkania przebywali w dwóch innych pomieszczeniach w tym samym budynku lub korzystali z połączenia zdalnego. W takich warunkach często pracowałam również przed pandemią.
Wiele spotkań odbywa się w dalszym ciągu w trybie w pełni zdalnym lub hybrydowym (część osób spotyka się na miejscu, część wyłącznie przez internet). Tłumacze pracują z domu albo w tzw. hubach: oznacza to, że tłumacze zapewniają przekład z jednej, wspólnej lokalizacji (np. w firmie lub instytucji organizującej konferencję), natomiast słuchacze są rozproszeni, uczestnicząc w spotkaniu zdalnie i podłączając się z różnych miejsc w kraju i na świecie.
Spotkania są również często organizowane według formatu, zgodnie z którym przedstawiciele strony polskiej przebywają w siedzibie krajowej, a każdy z partnerów zagranicznych – odpowiednio we własnej siedzibie we własnym kraju. Każda ze stron zapewnia własnych tłumaczy. Wysokojakościowe połączenie internetowe umożliwia komunikację praktycznie w czasie rzeczywistym. Tłumaczenie odbywa się symultanicznie lub konsekutywnie. Moje osobiste doświadczenia związane z takim trybem pracy są zdecydowanie korzystne.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy AIIC opracowało zalecenia dla tłumaczy w obszarze tłumaczenia zdalnego (dostępne pod adresem https://aiic.org/document/4839/AIIC%20Recommendations%20for%20Institutions_27.03.2020.pdf) Warto się z nimi zapoznać!
Nie ulega kwestii, że tłumaczenie w warunkach domowych jest dużo bardziej męczące i wymaga dodatkowych nakładów. Nie można od tłumaczy oczekiwać odpowiedzialności za techniczną obsługę spotkania, za ewentualne zakłócenia, ani za utrudnioną komunikację. Warto zadbać o odpowiedni zapis w umowie z klientem!
Cenię sobie przypadki doceniania przez klientów uciążliwości związanych z pracą zdalną z domu, gdy tłumacz otrzymuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
Niestety docierają do mnie informacje o przypadkach pracy w okresie pandemii w hubach, w których zleceniodawca nie przewidział pojedynczych kabin ani osobnych pomieszczeń dla tłumaczy. Tłumacze pracowali we dwójkę w małych kabinach, bez zachowania zalecanego odstępu, bez odpowiedniej wentylacji, wymiany powietrza itp. Niestety koleżanki i koledzy godzili się na pracę w takich warunkach ze względów ekonomicznych – natomiast uczestnicy spotkań przebywali w bezpiecznych lokalizacjach, spotykając się wyłącznie za pośrednictwem internetu.
Moim zdaniem zleceniodawcy decydujący się na takie rozwiązania sami sobie wystawiają świadectwo całkowitego braku odpowiedzialności, narażając na szwank własną reputację.
Do innych niechlubnych przypadków należy tłumaczenie symultaniczne w pojedynkę. Docierają do mnie wieści o tłumaczach, którzy w okresie pandemii godzą się na tłumaczenie symultaniczne prowadzone przez jedną osobę. Na takie praktyki nie może być przyzwolenia ze strony naszego środowiska, niezależnie od tego, czy funkcjonujemy w świecie dotkniętym epidemią, czy nie.
Mamy nasze STP-owskie „Warunki pracy i wynagradzania tłumaczy konferencyjnych” (http://www.stp.org.pl/warunki-tlumaczenia-konferencyjne/); trzymajmy się właściwych standardów i dobrych praktyk. Warto również zajrzeć na stronę Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych, które opracowało własne standardy, powielając część przyjętych przez nas rozwiązań.
Mam nadzieję, że czas pandemii wkrótce minie i wrócimy do pracy w zwykłych warunkach.
Życzę wszystkim dużo zdrowia i ciekawych zleceń!
Monika Ordon-Krzak

W imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich pragniemy niniejszym przekazać słowa wsparcia i otuchy Koleżance wykonującej nasz zawód, Pani Swiatłanie Cichanouskiej. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem hartu ducha, odwagi i niebywałej postawy obywatelki kraju, za którego wolność i niezależność trzymamy kciuki.

Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności

Zachęcamy tłumaczki i tłumaczy literatury do przesyłania zgłoszeń do Nagrody Europejski Poeta Wolności.  Sześć edycji Nagrody oraz Festiwal organizowane przez Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej od 2010 roku dały szansę na odkrycie twórców, którzy w przeważającej większości nie byli wcześniej tłumaczeni na język polski. Kolekcja tomów pokazuje jak ciekawa i różnorodna – oraz wciąż mało znana w Polsce – jest europejska poezja.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody upływa 30 października 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: info@europejskipoetawolnosci.pl oraz pisemnie pod adresem: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Laureaci zostaną wyłonieni podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku wiosną 2022 roku.

Więcej informacji na stronie Instytutu Kultury Miejskiej.

Wspomnienie

W ubiegłym tygodniu zmarł nasz Kolega Sławek Frenkel, należący do grupy
tłumaczy symultanicznych w Polsce, dowodzonej przez Romana Skirgajłłę,
inicjatora Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.
Sławek pracował w kabinie rosyjskiej i brylował na konferencjach
ekonomicznych.
Dziwnym trafem dobrze zapamiętałam Sławka głos – może dlatego, że nie
znając rosyjskiego zmuszona byłam w kabinie korzystać z Jego pośrednictwa
językowego.
I spojrzenie – życzliwe, z nieznacznym cieniem sceptycyzmu okraszonego
finezyjną ironią.

W imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
Maria Janssen

Audycja dotycząca rzeczywistości pracy tłumacza na antenie Polskiego Radia

Kol. Aleksandra Sobczak- Kövesi uczestniczyła z ramienia  zarządu STP w audycji radiowej wyemitowanej 27 czerwca o godzinie 09:00 na antenie Polskiego Radia 24. Audycję prowadził red. Jerzy Jachowicz.

Audycja miała formę panelu dyskusyjnego, w którym wzięły udział trzy tłumaczki: pp. Agata Kozak (tłumaczka literatury i słowa żywego), Grażyna Waluga (tłumaczka literatury) i Aleksandra Sobczak- Kövesi (jako tłumaczka słowa żywego; została również przedstawiona jako członek Zarządu STP). Godzinna rozmowa była podzielona na trzy zasadnicze części, dotyczące odpowiednio:

a) warunków pracy tłumacza, obowiązujących standardów, stanu rynku tłumaczeń – tu tłumaczki omawiały różnice w obowiązujących warunkach. Z rozmowy wynikło, że trudno utrzymać się wyłącznie z tłumaczenia literatury; że z tłumaczeń ustnych utrzymać się można, mimo iż stawki pozostają niezmienione od lat; wszystkie panelistki wspominały o tym, że rynek zrobił się trudny, m.in. ze względu na pojawienie się osób nieprzygotowanych de facto do roli tłumacza;

b) specyfiki pracy tłumaczy odpowiednio tekstów, literatury i słowa żywego – tłumaczki rozmawiały o znaczeniu znajomości języka ojczystego, o wczuwaniu się w osobowość narratora/mówcy w języku obcym oraz o specyfice pracy tłumacza symultanicznego (praca w zespole, higiena pracy, zaufany partner);

c) tłumaczeń, które szczególnie silnie wpłynęły na osobowość tłumaczek/wywarły na nie szczególnie silny wpływ. Koleżanki wspominały o literaturze historycznej, Aleksamdra Sobczak- Kövesi – o możliwości współpracy z p. Richardem Gerem i p. Agnieszką Holland.

Ukonstytuowały się nowe władze STP

Zarząd STP ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Andrzej Szynka – Prezes
 2. Elżbieta Janssen-Stenko – Wiceprezes i skarbnik
 3. Karolina Nuria Czępińska – Wiceprezes
 4. Wiktoria Dunin – Sekretarz
 5. Atanas Atanasow – Członek zarządu
 6. Aleksandra Sobczak-Kövesi – Członek zarządu

Porządek obrad 5. Walnego Zjazdu STP (online)

5. Walny (XII) Zjazd STP (online)

czwartek, 21 maja 2020 r., godz. 17

(II termin godz. 17.15)

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Rozpoczęcie – godz.17.00 w I terminie, godz. 17.15 w II terminie
 2. Wybór prowadzącego Walny Zjazd
 3. Informacja o prawomocności obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu STP – prezes STP kol. Monika Ordon-Krzak
 6. Film z 3 lat kadencji Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium – przedstawiciel Komisji Rewizyjnej kol. Janusz Obsada
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego kol. Bohdan Ambroziewicz
 9. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
 10. Wybory Prezesa STP
 11. Ogłoszenie wyniku wyborów Prezesa
 12. Wybory członków Zarządu STP
 13. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Zarządu STP
 14. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
 15. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Komisji Rewizyjnej
 16. Wybory Sądu Koleżeńskiego
 17. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Sądu Koleżeńskiego
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników zebrania
 19. Zakończenie obrad