Dlaczego warto należeć do STP?

STP jest najdłużej działającą organizacją tłumaczy w Polsce i jedyną, która zrzesza tłumaczy wszystkich specjalności, pisemnych i konferencyjnych, przysięgłych, literackich, technicznych, publicystycznych i innych.

Członkostwo w STP jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych i zaufania społeczności tłumaczy. Wymogi związane z członkostwem nie są trudne do spełnienia dla profesjonalistów, a gwarantują wysoki poziom zawodowy i etyczny osób zrzeszonych w STP. Ci, których dorobek zawodowy nie jest jeszcze wystarczający (studenci, początkujący tłumacze), mogą zostać członkami Klubu Młodego Tłumacza STP lub członkami-kandydatami. Szczegółowe informacje o rodzajach członkostwa w STP i procedurze przyjmowania członków można znaleźć w Regulaminie przyjmowania do STP.

Tłumacze zrzeszeni w STP otrzymują:

  • możliwość zorganizowanej współpracy z innymi tłumaczami w działaniach na rzecz środowiska tłumaczy w Polsce (ochrona praw, kształtowanie standardów, zmiana złych przepisów, walka z nieuczciwymi zleceniodawcami itp.);
  • możliwość bezpośredniej komunikacji i wymiany informacji z kolegami po fachu, łatwiejszy dostęp do środowiska tłumaczy w Polsce, możliwość nawiązywania i umacniania kontaktów, rozwijania współpracy i korzystania z pomocy kolegów;
  • możliwość publikowania swoich danych na liście członków, dostępnej w Internecie;
  • dostęp do informacji tylko dla członków w serwisie internetowym STP;
  • dostęp do autorskich glosariuszy, opracowanych i sprawdzonych w praktyce przez doświadczonych kolegów;
  • dostęp do zamkniętej części Forum w serwisie internetowym STP, w której mogą się wymieniać cennymi informacjami na temat rynku tłumaczeń; pierwszeństwo zgłoszeń i zniżki na szkolenia organizowane przez STP;
  • zniżki na materiały dla tłumaczy (słowniki, oprogramowanie itp.);
  • … a przede wszystkim poczucie przynależności do społeczności profesjonalistów.