Wyróżniony wpis

Tłumacze pomagają pro bono

Tłumacze gotowi pomóc Ukrainie pro bono – lista tłumaczy i osób ze znajomością j. ukraińskiego i rosyjskiego. Lista powstała z inicjatywy środowisk lokalnych zaangażowanych w akcję pomocową. Baza tłumaczy podlegać będzie okresowej aktualizacji.

Link do listy: https://tiny.pl/94zkf

Ponadto polecamy bazę tłumaczy pod adresem https://tlumaczedlaukrainy.pl/, która zawiera także wzory podstawowych dokumentów.

Do wykorzystania także trzy glosariusze zawierające słownictwo dotyczące „Ustanowienia opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy” opracowane przez TEPIS. Słowniczki zostały przygotowane dla następujących par językowych: polski-ukraiński, polski-rosyjski oraz polski-angielski. Glosariusze zawierają terminologię i frazeologię prawną, prawniczą, a także słownictwo niespecjalistyczne, które może występować w wypowiedziach sędziego oraz uczestników rozprawy sądowej, mającej na celu ustanowienie opiekuna tymczasowego. Wszystkie trzy glosariusze dostępne na stronie internetowej https://tepis.org.pl/ukraina-vademecum/.

Walny Zjazd STP, 20 maja 2023 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zwołuje 6. Walny (XIII) Zjazd STP, który odbędzie się w Warszawie dnia 20 maja 2023 r. w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.15.

Miejsce obrad: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek.

W załączeniu przedkładamy do wiadomości porządek obrad.

ZARZĄD

6. Walny Zjazd STP – 20 maja 2023 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zwołuje 6. Walny (XIII) Zjazd STP, który odbędzie się w Warszawie dnia 20 maja 2023 r. w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.15.

Miejsce obrad: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek.

W załączeniu przedkładamy do wiadomości porządek obrad.

ZARZĄD

Czytaj dalej

Koncerty ukraińskich wykonawców

Serdecznie zapraszamy na najbliższe koncerty zespołu wokalnego Vilni, które odbywają się w ramach Festiwalu Koncerty Urodzinowe Chopina, Imagine: war is over.

24.02 o godzinie 18:00, piątek, w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy, ulica Bracka 25.

25.02 o godzinie 18:00, sobota, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, ulica Fredry 8.

 

Dla tłumaczy j. angielskiego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do nadsyłania zgłoszeń do udziału w egzaminie dla kandydatów na tłumaczy języka angielskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadzanym przez Sekretariat ONZ (Department for General Assembly and Conference Management).

Celem egzaminu jest uzupełnienie centralnego rejestru tłumaczy języka angielskiego zatrudnianych w ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Nairobi i Wiedniu. Początkowy poziom zatrudnienia to P2 – P3.

Zgłoszenia do egzaminu należy składać do dnia 14 lutego 2023 r. na:

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=198050&Lang=en-US

Egzamin zaplanowany jest na 24 kwietnia 2023 r. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję egzaminacyjną ONZ. W przypadku dużej liczby zgłoszeń komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na egzamin kandydatów o najwyższych kwalifikacjach. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji komisji egzaminacyjnej w sprawie ich zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o egzaminie oraz platformę zgłoszeniową znajdą Państwo na portalu UN Careers:

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=198050&Lang=en-US

Nabór na staże tłumaczeniowe w Komisji Europejskiej – do 31 stycznia br.

Do 31 stycznia trwa nabór na płatne, pięciomiesięczne staże Blue Book w Komisji Europejskiej. Wśród proponowanych ścieżek znajduje się również możliwość odbycia stażu w Departamencie Języka Polskiego Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych. Kandydatów nie obowiązuje żaden limit wiekowy, wymagany jest natomiast dyplom ukończenia studiów (co najmniej licencjat). Szczegółowy opis warunków oraz dodatkowe informacje w języku angielskim można znaleźć na stronie https://traineeships.ec.europa.eu/.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Sympatycy i Przyjaciele,  

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spokojnych i radosnych chwil w gronie najbliższych, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie nam wszystkim uspokojenie i większą przewidywalność naszej przyszłości. 

Zarząd 

Fot. Pinterest

Relacja ze spotkania świątecznego STP 9 grudnia 2022 r.

W dniu 9.12.2022 r. o godz. 18.00 spotkaliśmy się w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie w gronie tłumaczy STP w odświętnej atmosferze bożonarodzeniowej. Koleżanki i koledzy przybyli licznie. Przy winie i zakąskach rozmowy trwały długo, a wymiana poglądów na tematy zawodowe i wszelkie inne przebiegała w sposób ożywiony. Wyczuwało się wyraźne zadowolenie ze wspólnego przebywania. Ostatni uczestnicy spotkania opuścili Klub tuż przed godz. 22.00.  

Poniżej zamieszczamy krótki fotoreportaż.

Czytaj dalej

Konferencja online – 18 listopada 2022 r.

Środowisko lubelskie organizuje otwartą konferencję online pt. „Społeczna rola tłumacza w czasie pokoju, wojny i kryzysu humanitarnego” – z szerokim udziałem międzynarodowym. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na języki: angielski, polski i ukraiński. Szczegółowe informacje poniżej. Zachęcamy do udziału.

Czytaj dalej