Stawki

STP rekomenduje swoim członkom stosowanie następujących stawek maksymalnych za tłumaczenie w parze język polski <> język obcy:
Tłumaczenie ustne: 1 dniówka (do 8 h) – 2000 zł
Tłumaczenie pisemne: 1 strona (1500 znaków ze spacjami) – 200 zł

Więcej na temat stawek