Wyróżniony wpis

Projekt zmian dotyczących kosztów uzyskania przychodów w Sejmie

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wpłynął do Sejmu 22 lutego, a 23 lutego został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.
Czytaj dalej

Starania Zarządu w sprawie kosztów uzyskania przychodów – aktualizacja

W wyniku m.in. skierowanej przez nas prośby do Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz życzliwości ww. Departamentu wobec naszych postulatów sprawa nabrała biegu, o czym przeczytać można m.in. w piśmie pani Minister Finansów Teresy Czerwińskiej do Sekretarz Rady Ministrów pani Minister Jolanty Rusiniak na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.
Czytaj dalej

STP w sprawie stawek rekomendowanych

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich wystosował do Urzędu Ochrony Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo z zapytaniem o możliwość publikacji stawek rekomendowanych za tłumaczenia. Czekamy na odpowiedź.

Działania Zarządu w sprawie kosztów uzyskania przychodów

W związku z pominięciem tłumaczeń w art. 1 ust. 8f Ustawy z dn. 27 października 2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Zarząd STP podjął rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Finansów oraz z instytucjami i stowarzyszeniami dotkniętymi tą niekorzystną regulacją.

Oto nasz głos w mediach na ten temat.