Ukonstytuowały się nowe władze STP

Zarząd STP ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Andrzej Szynka – Prezes
 2. Elżbieta Janssen-Stenko – Wiceprezes i skarbnik
 3. Karolina Nuria Czępińska – Wiceprezes
 4. Wiktoria Dunin – Sekretarz
 5. Atanas Atanasow – Członek zarządu
 6. Aleksandra Sobczak-Kövesi – Członek zarządu

Porządek obrad 5. Walnego Zjazdu STP (online)

5. Walny (XII) Zjazd STP (online)

czwartek, 21 maja 2020 r., godz. 17

(II termin godz. 17.15)

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Rozpoczęcie – godz.17.00 w I terminie, godz. 17.15 w II terminie
 2. Wybór prowadzącego Walny Zjazd
 3. Informacja o prawomocności obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu STP – prezes STP kol. Monika Ordon-Krzak
 6. Film z 3 lat kadencji Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium – przedstawiciel Komisji Rewizyjnej kol. Janusz Obsada
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego kol. Bohdan Ambroziewicz
 9. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
 10. Wybory Prezesa STP
 11. Ogłoszenie wyniku wyborów Prezesa
 12. Wybory członków Zarządu STP
 13. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Zarządu STP
 14. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
 15. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Komisji Rewizyjnej
 16. Wybory Sądu Koleżeńskiego
 17. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Sądu Koleżeńskiego
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników zebrania
 19. Zakończenie obrad

Zapraszamy na 5. Walny Zjazd STP w dniu 21 maja br.

Singapore Skyline/GerdAltmann/Pixabay

Zapraszamy na 5. Walny Zjazd Członków STP, który odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. o godz. 17.00.

Zjazd odbędzie się w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co sprawi, że będzie można w nim wziąć udział z dowolnego miejsca w kraju i na świecie.

Rejestracja do dn. 7 maja br. pod linkiem w załączonym zaproszeniu. Koniecznie należy podać imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu komórkowego.

W Zjeździe mogą wziąć udział wyłącznie członkowie STP.

https://mailchi.mp/5c6089e03a16/zaproszenie-walne-2020

Do zobaczenia na Walnym online !

Zarząd STP