Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

W imieniu Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku zapraszamy do
zgłaszania kandydatur do Nagrody za Twórczość Translatorską im.
Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Nagroda ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska przyznawana jest w dwóch
kategoriach: za przekład jednego dzieła na język polski oraz za
całokształt twórczości translatorskiej tłumacza. Ma wymiar finansowy oraz prestiżowy – jej celem jest podkreślenie należnej przekładowi i tłumaczowi rangi. Nagroda to także głos w dyskusji o naszej kulturze literackiej.

Swoje kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać m.in. instytucje i
organizacje, które zachęcamy do zgłaszania przekładów na polski
wydanych w terminie od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2020. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2020.

Więcej szczegółów w załączonym regulaminie oraz na stronie
http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/nagroda-dla-tlumacza

STP na Konferencji Tłumaczy

W dniu 27 września 2020 roku, ostatnim dniu konferencji KTLC2020, sponsorowanej m.in. przez SDL Trados, odbyła się w jej ramach dyskusja panelowa, w trybie zdalnym, na temat zawodu tłumacza przysięgłego, w której z ramienia STP wziąłem udział. Pozostałymi panelistami byli: p. dr Agnieszka Flor-Górecka z ramienia LST i Freeling, p. Joanna Miler-Cassino z ramienia TEPIS, p. Łukasz Mrzygłód z ramienia BST, p. Agnieszka Nowińska z ramienia PSTK i Jan A. Bukowski z ramienia ZZTP. Dyskusję moderowała p. Agnieszka Hein.
Punktem wyjścia była prezentacja przygotowana przez J. Miller-Casino z okazji 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego i 30-lecia PT Tepis.
W przedstawionej przeze mnie w ramach tej debaty refleksji nt. zawodu TP przypomniałem o niewątpliwych zasługach STP, które było pierwszą organizacją zawodową zrzeszającą również tłumaczy przysięgłych.

Dalej dyskusja toczyła się głównie wokół wpływu pandemii na pracę TP w trakcie pandemii i w przyszłości.

Wojciech Gilewski

Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Drogie Koleżanki i Koledzy,

z okazji naszego wspólnego święta, Międzynarodowego Dnia Tłumacza, pozdrawiamy Was serdecznie i przekazujemy najlepsze życzenia pomyślności w wykonywaniu zawodu. Życzymy Wam wielu ciekawych tłumaczeń i satysfakcji z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu osobistym. 


Serdecznie pozdrawiamy!

Wasz Zarząd.

Ankieta do badań Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zachęcamy do wypełnienia ankiety związanej z projektem Zarządzanie karierą. Artyści. Twórcy. Menedżerowie, w którym badacze z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego przyglądają się ścieżkom zawodowym z różnych perspektyw.

W projekcie badawczym pod lupą znajdą się osobiste kariery artystów, twórców, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów. Bardzo istotne jest zbudowanie reprezentatywnej grupy tłumaczy, zwłaszcza tych skupionych wokół szeroko rozumianej kultury.

W drugim etapie badacze chcą przeprowadzić badania fokusowe, wywiady indywidualne – aktualnie realizowane online. W ankiecie zostało przygotowane miejsce na pozostawienie danych kontaktowych w tym celu.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zYpY8uQ1LhCpGWirsOOfDtUNE0wREsyR05UWVdaNUdCWTE2QURRQkRJRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zYpY8uQ1LhCpGWirsOOfDtUNE0wREsyR05UWVdaNUdCWTE2QURRQkRJRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zYpY8uQ1LhCpGWirsOOfDtUNE0wREsyR05UWVdaNUdCWTE2QURRQkRJRy4u

Przepisy regulujące kwestię tłumaczenia uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

W związku z docierającymi do nas sygnałami o niewłaściwej interpretacji obowiązujących przepisów, uprzejmie wyjaśniamy, że czynności biegłego lub tłumacza w zakresie ustnego tłumaczenia uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w USC reguluje Art. 32 ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego.

Przepis ten stanowi, że czynności tej może podjąć się także biegły lub tłumacz niebędący biegłym sądowym lub tłumaczem przysięgłym. Tłumacz może wykazać swoje kwalifikacje do wykonania tej czynności np. legitymując się legitymacją członkowską STP i podpisując pouczenie o odpowiedzialności karnej oraz „oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Adnotację o złożeniu oświadczenia zamieszcza się w protokole czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.”

Katarzyna Diehl

Konferencja Tłumaczy

Koleżanki i Koledzy,

w dniach 25 – 27 września br. odbędzie się kolejna Konferencja Tłumaczy, której Partnerem jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. W tym roku Konferencja odbędzie się online. Mottem przewodnim tegorocznych obrad jest „Komunikacja: wiedza/biznes/kultura”. W ramach trzydniowego spotkania dyskutowane będą różne aspekty naszego zawodu, jego wyzwania i zagrożenia (szczegółowe informacje i program https://konferencja-tlumaczy.pl/?page_id=358). 
Polecamy uwadze obiecujący program.