Misja i historia

Misja

Misją STP jest ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej. Więcej…

Historia

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zostało zarejestrowane 29 stycznia 1981 r. Więcej…