Wspomnienie

W ubiegłym tygodniu zmarł nasz Kolega Sławek Frenkel, należący do grupy
tłumaczy symultanicznych w Polsce, dowodzonej przez Romana Skirgajłłę,
inicjatora Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.
Sławek pracował w kabinie rosyjskiej i brylował na konferencjach
ekonomicznych.
Dziwnym trafem dobrze zapamiętałam Sławka głos – może dlatego, że nie
znając rosyjskiego zmuszona byłam w kabinie korzystać z Jego pośrednictwa
językowego.
I spojrzenie – życzliwe, z nieznacznym cieniem sceptycyzmu okraszonego
finezyjną ironią.

W imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
Maria Janssen

Audycja dotycząca rzeczywistości pracy tłumacza na antenie Polskiego Radia

Kol. Aleksandra Sobczak- Kövesi uczestniczyła z ramienia  zarządu STP w audycji radiowej wyemitowanej 27 czerwca o godzinie 09:00 na antenie Polskiego Radia 24. Audycję prowadził red. Jerzy Jachowicz.

Audycja miała formę panelu dyskusyjnego, w którym wzięły udział trzy tłumaczki: pp. Agata Kozak (tłumaczka literatury i słowa żywego), Grażyna Waluga (tłumaczka literatury) i Aleksandra Sobczak- Kövesi (jako tłumaczka słowa żywego; została również przedstawiona jako członek Zarządu STP). Godzinna rozmowa była podzielona na trzy zasadnicze części, dotyczące odpowiednio:

a) warunków pracy tłumacza, obowiązujących standardów, stanu rynku tłumaczeń – tu tłumaczki omawiały różnice w obowiązujących warunkach. Z rozmowy wynikło, że trudno utrzymać się wyłącznie z tłumaczenia literatury; że z tłumaczeń ustnych utrzymać się można, mimo iż stawki pozostają niezmienione od lat; wszystkie panelistki wspominały o tym, że rynek zrobił się trudny, m.in. ze względu na pojawienie się osób nieprzygotowanych de facto do roli tłumacza;

b) specyfiki pracy tłumaczy odpowiednio tekstów, literatury i słowa żywego – tłumaczki rozmawiały o znaczeniu znajomości języka ojczystego, o wczuwaniu się w osobowość narratora/mówcy w języku obcym oraz o specyfice pracy tłumacza symultanicznego (praca w zespole, higiena pracy, zaufany partner);

c) tłumaczeń, które szczególnie silnie wpłynęły na osobowość tłumaczek/wywarły na nie szczególnie silny wpływ. Koleżanki wspominały o literaturze historycznej, Aleksamdra Sobczak- Kövesi – o możliwości współpracy z p. Richardem Gerem i p. Agnieszką Holland.

Ukonstytuowały się nowe władze STP

Zarząd STP ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Andrzej Szynka – Prezes
 2. Elżbieta Janssen-Stenko – Wiceprezes i skarbnik
 3. Karolina Nuria Czępińska – Wiceprezes
 4. Wiktoria Dunin – Sekretarz
 5. Atanas Atanasow – Członek zarządu
 6. Aleksandra Sobczak-Kövesi – Członek zarządu

Porządek obrad 5. Walnego Zjazdu STP (online)

5. Walny (XII) Zjazd STP (online)

czwartek, 21 maja 2020 r., godz. 17

(II termin godz. 17.15)

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Rozpoczęcie – godz.17.00 w I terminie, godz. 17.15 w II terminie
 2. Wybór prowadzącego Walny Zjazd
 3. Informacja o prawomocności obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu STP – prezes STP kol. Monika Ordon-Krzak
 6. Film z 3 lat kadencji Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium – przedstawiciel Komisji Rewizyjnej kol. Janusz Obsada
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego kol. Bohdan Ambroziewicz
 9. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
 10. Wybory Prezesa STP
 11. Ogłoszenie wyniku wyborów Prezesa
 12. Wybory członków Zarządu STP
 13. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Zarządu STP
 14. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
 15. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Komisji Rewizyjnej
 16. Wybory Sądu Koleżeńskiego
 17. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Sądu Koleżeńskiego
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników zebrania
 19. Zakończenie obrad