Komunikat STP nt. tłumaczenia konferencji prasowych

W związku z komentarzami nt. tłumaczenia podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Szczecinie przez wojewodę z udziałem przedstawicieli władz rządowych i terytorialnych z Polski i Niemiec w dn. 14.08.2022,

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich po zapoznaniu się z dostępnym krótkim fragmentem nagrania, a nie mając na jego podstawie możliwości rzetelnej oceny pracy tłumacza, podkreśla, że obowiązkiem organizatorów wszelkich spotkań międzynarodowych wymagających tłumaczenia jest zapewnienie uczestnikom i tłumaczom odpowiednich warunków akustycznych.

Obowiązku takiego najwyraźniej nie dopełniono podczas ww. spotkania.  Na podstawie dostępnego fragmentu nagrania z konferencji łatwo można było stwierdzić, że zapewnione przez organizatora warunki akustyczne powodowały, że „każdy słyszał swoje”.  Zgromadzeni na sali i występujący na scenie mieli wyraźne problemy z odbiorem wystąpień z przyczyn czysto techniczno-akustycznych, a min. Axel Vogel musiał poprosić o powtórzenie tłumaczenia.

Dobra słyszalność jest nieodzownym warunkiem prawidłowego tłumaczenia ustnego – symultanicznego,  konsekutywnego czy zdalnego, a zapewnienie należytych warunków technicznych zaś nieodzownym warunkiem sprawnego przebiegu spotkania międzynarodowego. 

Fot. Twitter