50-lecie Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW

Wrzesień 2022

Ten jubileusz powinien być przez nas odnotowany – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW obchodzi w tym roku 50. rocznicę utworzenia.

ILS jest bliski sercu wielu tłumaczy, w tym także członków naszego Stowarzyszenia. Wielu z nas przygotowywało się w tej placówce do zawodu. I odwrotnie, wielu czynnych tłumaczy dzieliło i dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, prowadząc zajęcia w Instytucie. Ta symbioza jest czymś naturalnym i koniecznym. Wystarczy wspomnieć, że pierwszym prezesem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w latach 1981-85 był Andrzej  Kopczyński, profesor ILS, wybitny naukowiec i wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca wielu  pokoleń  polskich  anglistów oraz  tłumaczy  ustnych  i  pisemnych, a także doskonały tłumacz konferencyjny. Na przestrzeni lat, Instytut wykształcił pokaźną armię specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej, którzy cenieni są na rynku pracy, wszędzie tam gdzie dochodzi do styczności z zagranicą. 

Z okazji okrągłej rocznicy, ILS zorganizował cykl 10 wykładów wygłaszanych przez autorytety naukowe w dziedzinach związanych z prowadzonym nauczaniem, we wszystkich językach uczonych w Instytucie. Wykłady wygłaszane są w trybie zdalnym, poprzez platformę Zoom i są tłumaczone symultanicznie na język polski przez studentów Instytutu. Polecamy uwadze cykl „10 wykładów na 50-lecie ILS”, które mogą stanowić dla nas cenne wzbogacenie merytoryczne – https://50-lecie.ils.uw.edu.pl/.