Zaproszenie na konferencję  Translating Europe Forum 2023

Konferencja odbywa się w dniach 8-10 listopada 2023 r. w Brukseli i w przestrzeni wirtualnej.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: ACHIEVING EXCELLENCE IN TRANSLATION.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna jest rejestracja (najpóźniej do 31 października) – link do formularza dostępny jest na stronie Translating Europe Forum #2023TEF (europa.eu). Rejestracja jest bezpłatna.

Program forum obejmuje wystąpienie Ashkana Fardosta dotyczące języka i sztucznej inteligencji oraz panele dyskusyjne poświęcone technologii i kreatywności, atrakcyjności branży językowej, rozwijaniu kompetencji oraz wykorzystaniu narzędzi AI takich jak chatGPT. Jednocześnie zaplanowano szereg równoległych sesji m.in. na temat strategii wyceny, rokowań zbiorowych czy umiejętności korzystania z danych. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele świata nauki, firm z branży językowej, tłumacze pracujący na własny rachunek i zatrudnieni w instytucjach oraz eksperci z zakresu technologii językowych.

#2023TEF będzie wydarzeniem hybrydowym: mogą Państwo wziąć w nim udział osobiście w Brukseli lub online za pośrednictwem specjalnej platformy konferencyjnej, która będzie stwarzała możliwości interakcji z innymi uczestnikami.

Dodatkowe pytania mogą Państwo kierować na adres: DGT-TRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu.

Serdecznie zapraszamy!

Z uszanowaniem

Zbigniew SABAT

Field Officer

European Commission

Directorate-General for Translation – Field Office Warsaw

Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. (48) 22 55 689 89