Hieronimki w Poznaniu

W dniu 1 października, dzień po święcie naszego patrona Św. Hieronima, delegacja Zarządu STP w składzie: Elżbieta Janssen-Stenko, Renata Kugaczewska i Bogumiła Nawrot, wyruszyła z Warszawy, aby spotkać się z Koleżankami i Kolegami z Poznania, Szczecina oraz Wrocławia. Spotkanie miało miejsce w pięknej Sali Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którą zarezerwował niezawodny Witold Skowroński, honorowy członek naszego Stowarzyszenia.

Podczas spotkania Koleżanki i Koledzy zapoznali się z działaniami Zarządu w poprzedniej i bieżącej kadencji oraz dyskutowali o problemach, jakie napotykają w swojej działalności zawodowej. Omówiono, miedzy innymi, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród tłumaczy oraz nowe zjawisko, jakim jest tłumaczenie maszynowe. Przedstawiono wspólne stanowisko organizacji zrzeszających tłumaczy w odniesieniu do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stawek tłumaczeń przysięgłych, a ponadto perspektywy współpracy z innymi stowarzyszeniami tłumaczy. Wiadomo – w jedności siła!

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że kontakty mailowe tylko w niewielkim stopniu zastępują jakże cenne kontakty bezpośrednie. Ustalono, że to udane spotkanie, trwające około trzech godzin, powinno dać początek kolejnym, może ponownie w gościnnym Poznaniu, a może w innym mieście?

I ja tam byłam, miód i wino piłam

Wasza Renata Kugaczewska