Rekrutacja na studia podyplomowe EMCI

European Masters in Conference Interpreting (EMCI)
Europejskie Studia Przekładu Konferencyjnego EMCI

Od 1 czerwca trwa rekrutacja i internetowa rejestracja kandydatów (IRK UW) na prestiżowe studia podyplomowe dla przyszłych tłumaczy konferencyjnych organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim oraz Konsorcjum EMCI.

Do rejestrowania się zapraszamy absolwentów dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z przekładem konferencyjnym dla instytucji europejskich i na rynku krajowym.

Przy rejestracji należy podać kombinację językową, do wyboru:

ABC – A (polski), B (angielski), C (francuski albo hiszpański albo niemiecki)

ACC – A (polski), C (angielski), C (francuski albo hiszpański albo niemiecki)

13 września odbędzie się test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do tłumaczenia ustnego. NIE JEST TO EGZAMIN Z UMIEJĘTNOŚCI TŁUMACZENIA USTNEGO!

Studenci EMCI mogą starać się o stypendium na pokrycie kosztów czesnego w programie „Bursaries for conference interpreting students”

https://commission.europa.eu/…/bursaries-conference…


Program naszego dwusemestralnego intensywnego kursu jest wspólny dla wszystkich jednostek akademickich zrzeszonych w ramach Konsorcjum EMCI i obejmuje 556 godzin zajęć (400 godzin kontaktowych plus praca indywidualna) tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, którego uczą zawodowi tłumacze konferencyjni przy użyciu nowoczesnego profesjonalnego sprzętu konferencyjnego (kabiny, laboratoria), ćwiczenia z logopedii, wykład na temat instytucji europejskich oraz z teorii przekładu konferencyjnego. Program obejmuje również możliwość stażu w instytucjach europejskich (Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej DG SCIC i Dyrekcji Generalnej ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych Parlamentu Europejskiego DG LINC) oraz dwutygodniowe praktyki w wybranej instytucji należącej do Konsorcjum EMCI.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: https://ils.uw.edu.pl/podyplomowe/emci/

https://ils.uw.edu.pl/podyplomowe/emci/