Wybór nowych władz STP na kadencję 2023-2026

Z radością ogłaszamy, że podczas Walnego Zjazdu STP dokonano wyboru nowych władz.

Nowe władze STP, wybrane na  walnym zjeździe w dn. 20.05.2023

Zarząd:

Elżbieta Janssen-Stenko – prezes
Aleksandra Sobczak-Kövesi  – wiceprezes
Zbigniew Ażgin  – wiceprezes
Zofia Lang  – skarbnik
Eugenia Dąbkowska – sekretarz
Beata Barszczewska – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Janusz Obsada  – przewodniczący
Krystyna Kopczyńska 
Atanas Atanasow 

Sąd Koleżeński:

Maria Janssen – przewodnicząca

Karolina Berezowska – sekretarz

Maria Chmiel

Renata Jachimek

Renata Kugaczewska

Bożena Markiewicz

Piotr Zarecki