Seminarium na temat języka inkluzywnego – 15.11.2022 r.

Szanowne Panie Tłumaczki, Szanowni Panowie Tłumacze,

W ramach programu Latarnie PNWM Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zajmujące się tłumaczeniami i współpracujące z naszą Fundacją tłumacząc nasze spotkania, seminaria, warsztaty – symultanicznie lub konsekutywnie, oraz osoby zajmujące się tłumaczeniami pisemnymi naszych dokumentów, scenariuszy lekcji, publikacji merytorycznych itp. do przyjrzenia się wspólnie językowi polskiemu pod kątem inkluzywności.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich na Targach Książki w Krakowie, 27-30 października 2022 r.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie ruszają w czwartek, 27 października 2022 r. Zajrzyjcie do nas na stoisko! Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią wielki comeback Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich podczas jubileuszowej edycji tego znakomitego wydarzenia !

Zapraszamy też jak najserdeczniej do udziału w panelu organizowanym pod szyldem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Nasza koleżanka z Zarządu, Ola Sobczak-Kovesi, poprowadzi dyskusję o wierności przekładu w kontekście uwarunkowań i ograniczeń kulturowych. Wśród panelistów znajdą się doświadczeni tłumacze języków angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, w tym nasza znakomita koleżanka i prezeska Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych, Agnieszka Nowińska.

Kiedy? W piątek, 28 października o 18:00.

Gdzie? W targowej sali „Lwów B”.

Mamy wielką nadzieję na spotkanie z Wami po tak długiej przerwie. Zapraszamy – na rozmowę, na dyskusję, na kawę.

Więcej informacji na temat Targów i naszego w nich udziału znajdziecie niżej.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (ksiazka.krakow.pl)

Z Konferencji Tłumaczy 2022

październik 2022

Aktualne problemy branży były przedmiotem obrad licznej grupy tłumaczy oraz przedstawicieli biur i organizacji tłumaczy, którzy zgromadzili się na tegorocznej Konferencji. Z przedstawionej analizy porównawczej wynika, że na tle innych zawodów położenie ekonomiczne tłumaczy, niezależnie od bieżącej sytuacji inflacyjnej, w dalszym ciągu ulega pogorszeniu. Przyczyn tego stanu rzeczy dopatrywano się po części w fakcie rosnącej liczby podmiotów świadczących usługi tłumaczeniowe.

Z drugiej strony, zwracano uwagę, że postępująca automatyzacja procesu tłumaczenia niekorzystnie oddziałuje cenowo na rynek. Inny ważny aspekt czyli dokonująca się ewolucja technologii cyfrowych stwarza nowe uwarunkowania i wyzwania dla pracy tłumacza, np. tłumaczenie konferencyjne w trybie zdalnym, co nie zawsze jest odpowiednio uwzględniane przez zleceniodawców. Bogaty program merytoryczny Konferencji znalazł uznanie jej uczestników, co potwierdziła ożywiona dyskusja zarówno podczas obrad, jak i rozmów kuluarowych.

Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2022 International Translators’ Day 2022

W Międzynarodowym Dniu Tłumacza życzymy naszym członkom i sympatykom sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności !

Z tej znakomitej okazji zamieszczamy niektóre zdjęcia nadesłane na jubileuszowy konkurs fotograficzny STP „Tłumaczem być” (w tym trzy prace zwycięskie).

Barbara Bosek: Tłumaczka na weselu (An Interpreter at a Wedding)
Magdalena Łutek: I am part of it !
Krzysztof Stadnik: Praca zdalna ? (Remote Work ?)
Magdalena Dowhyluk-Healey: Kabina tłumacza (An Interpreter’s Booth)
Czytaj dalej

50-lecie Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW

Wrzesień 2022

Ten jubileusz powinien być przez nas odnotowany – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW obchodzi w tym roku 50. rocznicę utworzenia.

ILS jest bliski sercu wielu tłumaczy, w tym także członków naszego Stowarzyszenia. Wielu z nas przygotowywało się w tej placówce do zawodu. I odwrotnie, wielu czynnych tłumaczy dzieliło i dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, prowadząc zajęcia w Instytucie. Ta symbioza jest czymś naturalnym i koniecznym. Wystarczy wspomnieć, że pierwszym prezesem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w latach 1981-85 był Andrzej  Kopczyński, profesor ILS, wybitny naukowiec i wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca wielu  pokoleń  polskich  anglistów oraz  tłumaczy  ustnych  i  pisemnych, a także doskonały tłumacz konferencyjny. Na przestrzeni lat, Instytut wykształcił pokaźną armię specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej, którzy cenieni są na rynku pracy, wszędzie tam gdzie dochodzi do styczności z zagranicą. 

Z okazji okrągłej rocznicy, ILS zorganizował cykl 10 wykładów wygłaszanych przez autorytety naukowe w dziedzinach związanych z prowadzonym nauczaniem, we wszystkich językach uczonych w Instytucie. Wykłady wygłaszane są w trybie zdalnym, poprzez platformę Zoom i są tłumaczone symultanicznie na język polski przez studentów Instytutu. Polecamy uwadze cykl „10 wykładów na 50-lecie ILS”, które mogą stanowić dla nas cenne wzbogacenie merytoryczne – https://50-lecie.ils.uw.edu.pl/.

Wspomnienie o Czesławie Poppe

Z żalem żegnamy naszego Kolegę Czesława Poppe, współzałożyciela łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, jednego z wieloletnich członków Prezydium tego Oddziału.

Czesław Poppe był tłumaczem języka niemieckiego. Jako absolwent Politechniki Łódzkiej świetnie się orientował w zawiłościach polskiej i niemieckiej terminologii tekstylnej, reprezentując jako inżynier-tłumacz fachowość godną pozazdroszczenia. Czesław Poppe podejmował się również przekładów o innej tematyce.

W historii STP zapisał się jako zaangażowany i życzliwy członek Stowarzyszenia.

Pogrzeb Kolegi Czesława Poppe odbędzie się 23. 09. 2022 o godz. 13.15 na cmentarzu rzymskokatolickim pod wezwaniem św. Józefa w Łodzi, ul. Ogrodowa 39.

Andrzej Janik – pożegnanie

Pochodzący z belgijskiej Polonii Andrzej Janik był batiniolczykiem, uczniem założonej jeszcze w 19. wieku szkoły polskiej w dzielnicy Batignolles w Paryżu.

Poznałam Andrzeja w 1965 roku w Klubie Młodzieży Polonijnej funkcjonującym przy Towarzystwie Polonia.

Będąc absolwentem Politechniki Warszawskiej, należał do stałych i aktywnych bywalców klubu.

Jako frankofon wysokiej próby zasilił niebawem ekipę tłumaczy kabinowych Romana Skirgajłły. Był zaangażowanym członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Pamiętamy Go jako wszechstronnego tłumacza, niejednokrotnie wspierającego nas – humanistów – swą zawodową znajomością tematów ścisłych.

Podobny do znanego aktora Jean Claude´a Brialy, sprawiał szalenie francuskie wrażenie, wyróżniając się klasą i elegancją w sposobie bycia.

Andrzej był Polakiem  o duszy polsko-francusko-walońskiej.

Majka Janssen

Uroczystości żałobne odbędą się 2 września 2022 o godz. 11.00 w kościele parafialnym MB Anielskiej w Skolimowie.

Konferencja Tłumaczy 2022

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Wzorem poprzednich lat, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich również w tym roku jest partnerem Konferencji Tłumaczy. Podczas zakupu biletów na konferencję członkom STP przysługuje 10% zniżki. Wystarczy podczas rejestracji podać hasło: STP2022KTLC.

Konferencja Tłumaczy to doskonała okazja nie tylko do wspólnej refleksji nad obecnymi trendami i wyzwaniami w branży, ale także do nawiązania wartościowych kontaktów w środowisku tłumaczy.

W tym roku konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, w sobotę, 1 października 2022 r. , ale wszystkie prelekcje będą także transmitowane online. W KT można zatem wziąć udział osobiście lub zdalnie.

Więcej informacji na stronie KT: https://konferencja-tlumaczy.pl/

Komunikat STP nt. tłumaczenia konferencji prasowych

W związku z komentarzami nt. tłumaczenia podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Szczecinie przez wojewodę z udziałem przedstawicieli władz rządowych i terytorialnych z Polski i Niemiec w dn. 14.08.2022,

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich po zapoznaniu się z dostępnym krótkim fragmentem nagrania, a nie mając na jego podstawie możliwości rzetelnej oceny pracy tłumacza, podkreśla, że obowiązkiem organizatorów wszelkich spotkań międzynarodowych wymagających tłumaczenia jest zapewnienie uczestnikom i tłumaczom odpowiednich warunków akustycznych.

Obowiązku takiego najwyraźniej nie dopełniono podczas ww. spotkania.  Na podstawie dostępnego fragmentu nagrania z konferencji łatwo można było stwierdzić, że zapewnione przez organizatora warunki akustyczne powodowały, że „każdy słyszał swoje”.  Zgromadzeni na sali i występujący na scenie mieli wyraźne problemy z odbiorem wystąpień z przyczyn czysto techniczno-akustycznych, a min. Axel Vogel musiał poprosić o powtórzenie tłumaczenia.

Dobra słyszalność jest nieodzownym warunkiem prawidłowego tłumaczenia ustnego – symultanicznego,  konsekutywnego czy zdalnego, a zapewnienie należytych warunków technicznych zaś nieodzownym warunkiem sprawnego przebiegu spotkania międzynarodowego. 

Fot. Twitter

Lija Pentkowska. Wspomnienie

Poznaliśmy Cię w latach siedemdziesiątych jako tłumaczkę języka rosyjskiego i polskiego,  w środowisku tłumaczy, którzy później zorganizowali Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich.  W fascynującym  środowisku, do którego każdy z nas wnosił cząstkę swojego zagranicznego świata. W patchworku tym łatwo nam było się zadomowić, bowiem większość  z nas przybywała doń stąd i z owąd, swoją własną ścieżką.

Lija – to wytworny język rosyjski,  niezapomniana dystynkcja i artystowski sznyt, a także promienny uśmiech, stała koleżeńska gotowość współdziałania i serdeczne zaangażowanie w społeczne i zawodowe sprawy Stowarzyszenia.

[Zawiadamiamy, że uroczystości pogrzebowe Lii Pentkowskiej odbędą się 3 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 na Cmentarzu Prawosławnym na Woli, w Warszawie.]