Pożegnanie kol. Zofii Jędrzejowskiej-Waszczuk

Dnia 11 lutego 2024r. odeszła nasza nieodżałowana Koleżanka Zofia Jędrzejowska-Waszczuk, należąca do grona założycieli Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Będąc wziętą tłumaczką języka francuskiego, znajdowała mimo to czas i chęci, by poświęcić się pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, w którym podczas jednej z kadencji była członkiem Zarządu STP.

Żegnaj, Zosiu, pozostaniesz w naszej pamięci.

Pożegnanie odbędzie się w sobotę 17 lutego o godz. 11.00 w Sali Dużej Domu Pogrzebowego Służew ul. Fosa 19A w Warszawie. Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów na uroczystość.

Wyniki ankiety dot. oferowanych stawek za tłumaczenia

Prezentujemy wyniki ankiety, którą przesłaliśmy w zeszłym roku członkom i sympatykom STP oraz umieściliśmy na fb. Niewiele osób odpowiedziało na naszą anonimową ankietę, nie wiemy zatem, jak dalece uzyskane dane odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku. Zdecydowaliśmy się jednak na opublikowanie ankiety, aby zainteresowane osoby spoza STP  mogły się zapoznać z jej wynikami (stan na wrzesień 2023r). 

Konkurowanie za pomocą niskich stawek jest sprzeczne z interesem  zarówno tłumaczy, jak i ich zleceniodawców. Tłumacze, niezależnie od tego, czy pracują na umowę o dzieło, czy prowadzą działalność gospodarczą, sami ponoszą wszelkie koszty związane ze swoją działalnością zawodową.

Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na najniższym stanowisku (np. młodszego referenta)  płaca minimalna wynosi obecnie 4242 zł (3221,98 zł „na rękę”), a pracownik ma wówczas zapewnione miejsce i odpowiednie narzędzia do wykonywania pracy, których kosztów nabycia i utrzymania nie ponosi.   Mamy nadzieję, że tegoroczna podwyżka stawek za tłumaczenia poświadczone wpłynie – na zasadzie naczyń połączonych – na podwyżkę stawek za tłumaczenia  na tzw. wolnym rynku.

Zarząd

Radosnych, Zdrowych, Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

członkom i sympatykom Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

życzy Zarząd

Fot. Pinterest

Relacja ze spotkania świątecznego STP w dniu 8 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta odbyło się świąteczne spotkanie STP, na które licznie przybyli zarówno zaproszeni goście, jak i członkowie Stowarzyszenia. Gościem specjalnym był Antoni Libera – znawca i tłumacz całej spuścizny dramaturgicznej Becketta, a także Sofoklesa, Szekspira i innych autorów, pisarz – autor m.in. głośnej „Madame”, reżyser i eseista, wyróżniony w 1989 roku nagrodą specjalną STP. Rozmowę z Antonim Liberą prowadziła nasza wiceprezeska Aleksandra Sobczak- Kövesi. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pan Libera z werwą opowiadał o swoich doświadczeniach pisarskich i translatorskich, a pod koniec spotkania zaprezentował urywki własnych tłumaczeń. Po znakomitym wystąpieniu naszego gościa słuchacze mieli okazję do kameralnych rozmów przy lampce wina.

Program szkoleniowy pt. Forum Szkół Tłumaczy Specjalistycznych Literatur Obcojęzycznych

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich przekazuje zaproszenie na szkolenia od dwóch zaprzyjaźnionych stowarzyszeń tłumaczy. Zachęcamy do korzystania. Pierwsze spotkania online odbędą się już w grudniu. Dokładniejsze informacje w załącznikach poniżej.

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury są współorganizatorami programu szkoleniowego w zakresie tłumaczeń literackich pt.
FORUM SZKÓŁ TŁUMACZY SPECJALISTCZNYCH LITERATUR OBCOJĘZYCZNYCH.

Podczas cyklicznych spotkań organizowanych on-line w latach 2023-2025 uczestnicy programu będą mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat sztuki przekładu literatury pięknej i roli, jaką odgrywa tłumacz, pośrednicząc między autorem tekstu oryginału a odbiorcą. Będą mieć także możliwość zapoznania się z warsztatem pracy uznanych na rynku wydawniczym tłumaczy literatury z języków obcych na język polski, a także wymiany własnych doświadczeń tłumaczeniowych.

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. The 100th Year of the Republic of Turkiye in the Scientific Research

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia TURKPOL,
serdecznie zapraszamy na Konferencję Międzynarodową ‘’THE 100TH YEAR OF THE REPUBLIC OF TURKIYE IN THE SCIENTIFIC RESEARCH” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
Prof. dr hab. Alojzego Nowaka.

Wydarzenie odbędzie się w 20 listopada 2023 w godzinach 10:00-15:30
w Centrum Europejskim UW, Al. Niepodległości 22, p.2, sala 214.


Prosimy o zgłoszenie obecności na adres: promocja.ce@uw.edu.pl.

Wydarzenie odbędzie się w j. angielskim. W załączeniu przesyłamy szczegółową agendę wydarzenia

Do zobaczenia!

Centrum Europejskie
Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję  Translating Europe Forum 2023

Konferencja odbywa się w dniach 8-10 listopada 2023 r. w Brukseli i w przestrzeni wirtualnej.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: ACHIEVING EXCELLENCE IN TRANSLATION.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna jest rejestracja (najpóźniej do 31 października) – link do formularza dostępny jest na stronie Translating Europe Forum #2023TEF (europa.eu). Rejestracja jest bezpłatna.

Program forum obejmuje wystąpienie Ashkana Fardosta dotyczące języka i sztucznej inteligencji oraz panele dyskusyjne poświęcone technologii i kreatywności, atrakcyjności branży językowej, rozwijaniu kompetencji oraz wykorzystaniu narzędzi AI takich jak chatGPT. Jednocześnie zaplanowano szereg równoległych sesji m.in. na temat strategii wyceny, rokowań zbiorowych czy umiejętności korzystania z danych. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele świata nauki, firm z branży językowej, tłumacze pracujący na własny rachunek i zatrudnieni w instytucjach oraz eksperci z zakresu technologii językowych.

#2023TEF będzie wydarzeniem hybrydowym: mogą Państwo wziąć w nim udział osobiście w Brukseli lub online za pośrednictwem specjalnej platformy konferencyjnej, która będzie stwarzała możliwości interakcji z innymi uczestnikami.

Dodatkowe pytania mogą Państwo kierować na adres: DGT-TRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu.

Serdecznie zapraszamy!

Z uszanowaniem

Zbigniew SABAT

Field Officer

European Commission

Directorate-General for Translation – Field Office Warsaw

Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. (48) 22 55 689 89

Hieronimki w Poznaniu

W dniu 1 października, dzień po święcie naszego patrona Św. Hieronima, delegacja Zarządu STP w składzie: Elżbieta Janssen-Stenko, Renata Kugaczewska i Bogumiła Nawrot, wyruszyła z Warszawy, aby spotkać się z Koleżankami i Kolegami z Poznania, Szczecina oraz Wrocławia. Spotkanie miało miejsce w pięknej Sali Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którą zarezerwował niezawodny Witold Skowroński, honorowy członek naszego Stowarzyszenia.

Podczas spotkania Koleżanki i Koledzy zapoznali się z działaniami Zarządu w poprzedniej i bieżącej kadencji oraz dyskutowali o problemach, jakie napotykają w swojej działalności zawodowej. Omówiono, miedzy innymi, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród tłumaczy oraz nowe zjawisko, jakim jest tłumaczenie maszynowe. Przedstawiono wspólne stanowisko organizacji zrzeszających tłumaczy w odniesieniu do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stawek tłumaczeń przysięgłych, a ponadto perspektywy współpracy z innymi stowarzyszeniami tłumaczy. Wiadomo – w jedności siła!

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że kontakty mailowe tylko w niewielkim stopniu zastępują jakże cenne kontakty bezpośrednie. Ustalono, że to udane spotkanie, trwające około trzech godzin, powinno dać początek kolejnym, może ponownie w gościnnym Poznaniu, a może w innym mieście?

I ja tam byłam, miód i wino piłam

Wasza Renata Kugaczewska

Dziś obchodzimy Dzień Tłumacza

Z okazji Dnia Tłumacza

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich życzy wszystkim tłumaczom

wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym,

ogromu satysfakcji z wykonywanej pracy,

wielu ciekawych zleceń dających nam pierwszorzędny dostęp

do każdej dziedziny wiedzy i sfery działalności.

Świętując dziś wspaniały zawód tłumacza zachęcamy Koleżanki i Kolegów do nadsyłania ilustrowanych opowieści o naszej pracy. Najlepsze materiały planujemy cyklicznie publikować na stronie STP.

Zarząd

(Foto: Pinterest)

Wyszehradzkie rezydencje literackie

W Willi Decjusza ruszył nabór na kolejną edycję Wyszehradzkich Rezydencji Literackich skierowanych do pisarzy/pisarek, poetów/poetek, tłumaczy/tłumaczek, dziennikarzy/dziennikarek na pobyty stypendialne w Pradze, Krakowie, Bratysławie i Budapeszcie. Poniżej zamieszczamy bliższe informacje otrzymane od organizatorów i zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.