Spotkanie z prezesem BDÜ André Lindemannem

23 marca w siedzibie PT TEPIS w Warszawie odbyło się spotkanie z prezesem BDÜ André Lindemannem.

Oprócz przedstawicieli PT TEPIS w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych. Trzygodzinne spotkanie poświęcone było wymianie informacji na temat działalności stowarzyszeń tłumaczy w Polsce i w Niemczech, na temat rynku tłumaczeń w obu krajach oraz omówieniu możliwości współpracy między naszymi stowarzyszeniami w kontaktach bezpośrednich i na poziomie europejskim.

Fot. własna

Fot. udostępniona dzięki uprzejmości PT TEPIS