Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń tłumaczy w UODO w dniu 17 stycznia 2019 r.

Przedstawiciele siedmiu krajowych stowarzyszeń tłumaczy, w tym Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, spotkają się w dniu 17 stycznia br. z kierownictwem UODO. Spotkanie będzie dotyczyło opracowywanego przez stowarzyszenia kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.