Relacja z XIII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów w Szanghaju

W dniach od 23 do 30 sierpnia 2015 r. odbył się na Uniwersytecie Tongji w Szanghaju XIII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów pt. „Germanistyka pomiędzy tradycją a innowacją”. Wziął w nim udział członek zarządu STP, Artur Kubacki.

W trakcie kongresu w Chinach zorganizowano ok. 60 sekcji w ramach czterech głównych obszarów tematycznych: językoznawczego, literaturoznawczego, kulturoznawczego oraz dydaktycznego, a także sześć paneli dyskusyjnych, poświęconych tematyce językoznawczej, literaturoznawczej, aspektom wielokulturowości z perspektywy niemieckiej i chińskiej, szansom i wyzwaniom stwarzanym przez nowe media, perspektywom tzw. germanistyki zagranicznej i Uniwersytetowi Tongji, pełniącemu rolę pomostu pomiędzy Chinami a Niemcami. W kongresie germanistycznym w Szanghaju wzięło udział blisko 2.000 uczestników z całego świata, w tym 51 przedstawicieli świata nauki z Polski, która uplasowała się na czwartym miejscu jako kraj biorący udział w tym prestiżowym wydarzeniu naukowym.

Uczestnicy kongresu mieli możliwość wzięcia udziału w różnych imprezach kulturalnych. Uniwersytet Tongji zorganizował chiński wieczór kulturalny, zaś kraje niemieckojęzyczne promowały w ramach własnych wieczorów kulturalnych język, kulturę i tradycję swoich państw. Na szczególną uwagę zasługuje niemiecki wieczór kulturalny, przygotowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) wraz z Instytutem Goethego w Pekinie oraz Konsulem Generalnym RFN w Szanghaju. Wieczór poprzedziło wręczenie prestiżowych nagród Braci Jacoba i Wilhelma Grimmów. Nagrody otrzymali tym razem prof. Paulo Astor Soethe, literaturoznawca z Brazylii, za wybitne osiągnięcia na polu germanistyki oraz dr James Meja Ikobwa z Uniwersytetu w Nairobi za promocję języka niemieckiego w Afryce.

Jednym z uczestników kongresu był profesor Artur D. Kubacki, członek zarządu STP oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wygłosił on referat w sekcji języków specjalistycznych nt. zjawiska pluricentryzmu językowego w tłumaczeniach specjalistycznych na przykładzie szwajcarskiego języka prawa. Referat został przyjęty pozytywnie, o czym świadczyła ożywiona dyskusja po jego wygłoszeniu i wiele pytań do prelegenta.

W ostatnim dniu kongresu wybrano nowego prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów. Została nim prof. Laura Auteri z Palermo.  Zastąpił  na tym stanowisko  Jianhuę Zhu, który sprawował swoją funkcję od 2010 roku, kiedy to Kongres IVG zorganizowany był na Uniwersytecie Warszawskim przez ówczesnego prezydenta IVG prof. Franciszka Gruczę. Polską germanistykę reprezentować będzie w Radzie Naukowej IVG prof. Sambor Grucza z Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie ze zwyczajem Stowarzyszenia kolejny kongres odbędzie się w tym kraju, którego przedstawiciel objął przewodniczenie. Zatem środowisko germanistyczne za pięć lat spotka się w Palermo!

sporządził Artur Kubacki