Szkolenie dla członków STP w dniu 18 kwietnia 2018 r.

W dniu 18 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13 w Warszawie Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zorganizowało dwuczęściowe szkolenie nt. prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności tłumaczeniowej. Członkowie STP mogli w nim uczestniczyć bezpłatnie.
Czytaj dalej

RODO dla tłumaczy, czyli… co?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie 24 maja 2016 r. Ustawodawca wyznaczył jako termin na wdrożenie wymagań rozporządzenia 25 maja 2018 r. – od tego dnia również tłumacze będą mieli obowiązek realizacji tych wymagań.
Czytaj dalej

Kwietniowy Salon STP

W gościnnych progach Cafe PoWoli odbyło się specjalne spotkanie Salonu STP poświęconego pamięci pisarzy i pisarek w gettach pod tytułem „Co czytałem umarłym”.
Czytaj dalej

Projekt zmian dotyczących kosztów uzyskania przychodów w Sejmie

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wpłynął do Sejmu 22 lutego, a 23 lutego został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.
Czytaj dalej