6. Walny Zjazd STP – 20 maja 2023 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zwołuje 6. Walny (XIII) Zjazd STP, który odbędzie się w Warszawie dnia 20 maja 2023 r. w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.15.

Miejsce obrad: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek.

W załączeniu przedkładamy do wiadomości porządek obrad.

ZARZĄD

Czytaj dalej

Koncerty ukraińskich wykonawców

Serdecznie zapraszamy na najbliższe koncerty zespołu wokalnego Vilni, które odbywają się w ramach Festiwalu Koncerty Urodzinowe Chopina, Imagine: war is over.

24.02 o godzinie 18:00, piątek, w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy, ulica Bracka 25.

25.02 o godzinie 18:00, sobota, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, ulica Fredry 8.

 

Dla tłumaczy j. angielskiego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do nadsyłania zgłoszeń do udziału w egzaminie dla kandydatów na tłumaczy języka angielskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadzanym przez Sekretariat ONZ (Department for General Assembly and Conference Management).

Celem egzaminu jest uzupełnienie centralnego rejestru tłumaczy języka angielskiego zatrudnianych w ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Nairobi i Wiedniu. Początkowy poziom zatrudnienia to P2 – P3.

Zgłoszenia do egzaminu należy składać do dnia 14 lutego 2023 r. na:

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=198050&Lang=en-US

Egzamin zaplanowany jest na 24 kwietnia 2023 r. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję egzaminacyjną ONZ. W przypadku dużej liczby zgłoszeń komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na egzamin kandydatów o najwyższych kwalifikacjach. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji komisji egzaminacyjnej w sprawie ich zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o egzaminie oraz platformę zgłoszeniową znajdą Państwo na portalu UN Careers:

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=198050&Lang=en-US

Nabór na staże tłumaczeniowe w Komisji Europejskiej – do 31 stycznia br.

Do 31 stycznia trwa nabór na płatne, pięciomiesięczne staże Blue Book w Komisji Europejskiej. Wśród proponowanych ścieżek znajduje się również możliwość odbycia stażu w Departamencie Języka Polskiego Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych. Kandydatów nie obowiązuje żaden limit wiekowy, wymagany jest natomiast dyplom ukończenia studiów (co najmniej licencjat). Szczegółowy opis warunków oraz dodatkowe informacje w języku angielskim można znaleźć na stronie https://traineeships.ec.europa.eu/.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Sympatycy i Przyjaciele,  

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spokojnych i radosnych chwil w gronie najbliższych, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

A nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie nam wszystkim uspokojenie i większą przewidywalność naszej przyszłości. 

Zarząd 

Fot. Pinterest

Relacja ze spotkania świątecznego STP 9 grudnia 2022 r.

W dniu 9.12.2022 r. o godz. 18.00 spotkaliśmy się w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie w gronie tłumaczy STP w odświętnej atmosferze bożonarodzeniowej. Koleżanki i koledzy przybyli licznie. Przy winie i zakąskach rozmowy trwały długo, a wymiana poglądów na tematy zawodowe i wszelkie inne przebiegała w sposób ożywiony. Wyczuwało się wyraźne zadowolenie ze wspólnego przebywania. Ostatni uczestnicy spotkania opuścili Klub tuż przed godz. 22.00.  

Poniżej zamieszczamy krótki fotoreportaż.

Czytaj dalej

Konferencja online – 18 listopada 2022 r.

Środowisko lubelskie organizuje otwartą konferencję online pt. „Społeczna rola tłumacza w czasie pokoju, wojny i kryzysu humanitarnego” – z szerokim udziałem międzynarodowym. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na języki: angielski, polski i ukraiński. Szczegółowe informacje poniżej. Zachęcamy do udziału.

Czytaj dalej

Dla zainteresowanych pracą w instytucjach Unii Europejskiej

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus serdecznie zapraszają na cykl spotkań online dla społeczności wspolnie.eu dotyczący kariery w instytucjach Unii Europejskiej.

W czasie 4 spotkań będzie można się dowiedzieć:

– jak przebiega rekrutacja do instytucji Unii Europejskiej,

– jak wygląda praca w strukturach unijnych,

– jakich kompetencji potrzeba, by rozwijać karierę w samym środku Europy,

– jakie są zalety i wyzwania pracy w międzynarodowym środowisku.

Czytaj dalej

Spotkanie z uczniami Chrześcijańskiego Liceum Samuel w Międzylesiu

Renata Kugaczewska gestykulująca podczas rozmowy z przesympatycznymi uczniami Liceum Samuel w Międzylesiu

Zostałam zaproszona na pogadankę z uczniami Chrześcijańskiego Liceum Samuel w Międzylesiu w celu zaznajomienia ich z pracą tłumacza języków angielskiego i hiszpańskiego. Nauczycielka, pani Sylwia Nowak, zwróciła się do STP z propozycją tego spotkania.

Na wstępie opowiadam o początkach mojej fascynacji językiem hiszpańskim i o tym, jak po studiach na UW udało mi się wyjechać na studia do Hiszpanii mając zaledwie 20 dolarów w kieszeni. Uświadamiam młodym, że teraz paszporty mają w domu i świat stoi przed nimi otworem, ergo bez znajomości języków ani rusz!

Czytaj dalej