Żegnaj Joasiu

„Gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość …”

Dziś rano dowiedziałam się o śmierci Joasi Spychały, pierwszej prezeski PSTK, znakomitej tłumaczki, wspaniałego człowieka i mojej serdecznej koleżanki.

Wielokrotnie spotykałyśmy się przy różnych oficjalnych okazjach, na spotkaniach i konferencjach branżowych, ale równie często prywatnie.

Byłyśmy w tym samym czasie prezeskami naszych organizacji. Joasia regularnie gościła na naszych imprezach. Świetnie się rozumiałyśmy, miałyśmy taką samą wizję działalności stowarzyszeń tłumaczy oraz współpracy między nimi.

Pamiętam, jak na marginesie jednego z naszych Salonów przeprowadziła mini szkolenie dla studentów, nowych członków STP, którzy tłumaczyli symultanicznie podczas naszego spotkania. Młodzi tłumacze byli zachwyceni.

Poznałyśmy się osobiście na biwaku inaugurującym kadencję Zarządu STP. Było wesoło, ognisko, kiełbaski i wspaniała, ciepła, wesoła Joanna. Potem wielokrotnie spotykałyśmy się na lunchach i kolacjach lub telefonicznie, by omawiać sprawy branżowe.

Dynamiczna, ciepła, uśmiechnięta, otwarta na innych – tak ją wspominam. Zawsze bardzo wspierała współpracę naszych stowarzyszeń.

Była wspaniałą, serdeczną koleżanką, całym sercem zaangażowaną w działalność społeczną na rzecz naszego środowiska.

Gdy spotkałyśmy się po raz ostatni, umówiłyśmy się, że musimy jak najszybciej spotkać się na konferencji w kabinie. Niestety nie zdążyłyśmy.

Będzie nam Joasi bardzo brakowało …

Wspomnienie Moniki Ordon-Krzak, byłej prezeski STP

Poprawna wymowa wyrażeń obcojęzycznych

Jako tłumacze w coraz większym stopniu obserwujemy przenikanie oraz zapożyczanie różnych pojęć i wyrażeń pomiędzy językami funkcjonującymi w powszechnym obiegu. Nie zawsze odbywa się to bez błędów, co wrażliwość językowa tłumacza z łatwością wychwytuje. Nasz kolega, Witold Skowroński, zwraca uwagę na popełniane błędy w odniesieniu do wyrażeń anglojęzycznych. Obejrzyjcie i posłuchajcie!

Dr Witold Skowroński: Poprawna wymowa wyrażeń obcojęzycznych
Rozmowy na 40-lecie STP

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z nestorką naszego zawodu, Izabelą
Płatkowską, tłumaczką konferencyjną języka niemieckiego, która z
wdziękiem przybliża blaski i cienie naszego zawodu.

Rozmowy na 40-lecie STP. Rozmowa z Izabelą Płatkowską.

Umowa o dzieło – stanowisko MKDNiS

Poniżej do wiadomości Naszych Członków stanowisko Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w nawiązaniu do wystąpienia Stowarzyszenia do władz (pismo z 18.01.21 r.) w sprawie stosowania umowy o dzieło w świetle wprowadzenia z początkiem br. obowiązku rejestracji umowy w ZUS, wynikającego z przepisów o tarczy antykryzysowej (ustawa z dnia 31 marca 2020 r.).

Czytaj dalej

Dla tłumaczy literatury

Uprzejmie informujemy, że projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, która obejmuje także tłumaczy literatury, został skierowany do konsultacji. Ustawa definiuje grupę zawodową artystów i określa warunki pracy artystycznej, zapewniając systemowy dostęp do ZUS i NFZ oraz dostosowując różne przepisy np. z zakresu podatków do specyfiki wymienionej grupy zawodowej. Zainteresowanych odsyłamy do szczegółowych informacji  na stronach Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury bądź Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Pożegnanie

Dnia 4 kwietnia zmarła nasza Koleżanka Krystyna Wróblewska.

Krystyna była tłumaczką języka rosyjskiego, absolwentką WSJO UW.

Uczestniczyła w pracach Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, należała do grona założycieli STP. Aktywnie działała w Sądzie Koleżeńskim.

Koleżanki i Koledzy pamiętają Jej miły sposób bycia, elegancję, smukłą sylwetkę i ciepły uśmiech widoczny spod kapelusza z szerokim rondem.

Żegnaj Krysiu.

Pożegnalna msza św. odbędzie się w poniedziałek, 12 kwietnia, o godz. 18:30 w Kościele św. Augustyna przy ul. Nowolipki, a pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Czeladzi-Piaskach, w sobotę, 17 kwietnia, po mszy św. w Kościele MB Bolesnej o godz. 11.

Fot. Pixabay

Rozmowy na 40-lecie STP

Tegoroczna rocznica Stowarzyszenia dała nam asumpt, żeby poprosić koleżanki i kolegów, którzy się mogą wylegitymować znaczącym stażem pracy w zawodzie tłumacza, należeli do założycieli STP bądź współkształtowali naszą organizację przez dłuższy czas, aby podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat tłumaczeń, zawodu i samego Stowarzyszenia. Poniżej zamieszczamy pierwszą rozmowę z tego cyklu z Hanną Karpińską, tłumaczką j. bułgarskiego.