Wyszehradzkie rezydencje literackie

W Willi Decjusza ruszył nabór na kolejną edycję Wyszehradzkich Rezydencji Literackich skierowanych do pisarzy/pisarek, poetów/poetek, tłumaczy/tłumaczek, dziennikarzy/dziennikarek na pobyty stypendialne w Pradze, Krakowie, Bratysławie i Budapeszcie. Poniżej zamieszczamy bliższe informacje otrzymane od organizatorów i zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Pożegnanie Diny

5 września w Paryżu zmarła nasza Koleżanka Dimitrina Lau-Bukowska.

W Stowarzyszeniu była od samego początku, znana głównie jako tłumaczka słowa żywego. Mniej wiedzieliśmy o drugim obszarze jej działalności: o tłumaczeniach literackich i własnej twórczości poetyckiej.

              Zakończę słowami samej Dimitriny, która w jednym z wierszy pisała:

              A literatura? Spod pióra Dimitriny Lau-Bukowskiej wyszły dziesiątki przekładów takich autorów jak Jan Twardowski, Karol Wojtyła, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert… Co więcej, spojrzenie z perspektywy lat nasuwa nieodpartą myśl, że Dina postawiła sobie za zadanie powiązać literatury obu swoich ojczyzn, zmniejszyć dystanse, budować mosty. Stąd w jej dorobku przekłady na polski bułgarskich pisarzy: zarówno klasyka Iwana Wazowa i modernisty Pejo Jaworowa, jak również współczesnych jej Jordana Radiczkowa i Pawła Weżinowa, czy wreszcie ludowych baśni.

              Dina – tak ją wszyscy nazywaliśmy – pochodziła z Bułgarii; Polska, z którą wcześnie związała się i rodzinnie, i zawodowo, stopniowo stała się jej drugą ojczyzną. Jej znajomość języka polskiego była nieskazitelna, podobnie – znajomość polskiej literatury, zwyczajów, tradycji.

                                           …dwa języki są mi brzegami –

                                           między moją ziemią

                                           a ojczyzną mojego syna

                                           upłynie mi życie…

              Żegnaj, Dina! Pozostaniesz w naszych myślach i serdecznej pamięci.

                                                                                                                 Hanna K.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 września 2023 r. (czwartek) o  14.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych

             

STP Partnerem Konferencji Tłumaczy 2023

Z radością informujemy, że wzorem lat ubiegłych STP jest Partnerem Konferencji Tłumaczy 2023. Konferencja odbędzie się 30 września w Warszawie, przy czym można wziąć w niej udział także online.  

Dla Członkiń i Członków STP  przewidziana jest zniżka 10% na hasło: STP2023KT. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału!

Strona internetowa KT: https://konferencja-tlumaczy.pl/ 

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Sprawiedliwości poddało projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pod konsultacje społeczne. Organizacje reprezentujące tłumaczy przysięgłych – Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce – przesłały wspólne stanowisko do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym przedstawiły swe postulaty.  W załączeniu projekt Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wspólne pismo.

Czytaj dalej

Ankieta nt. warunków pracy tłumaczy

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich otrzymało zaproszenie z University of Surrey do wzięcia udziału w ankiecie nt. warunków pracy tłumaczy pisemnych i ustnych. Ankietę przygotowano w języku angielskim. Zebrane dane posłużą do przygotowania bardzo potrzebnej publikacji na temat sytuacji na rynku tłumaczeń. Zachęcamy do przesyłania odpowiedzi. Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda. Szczegóły i link poniżej.

Czytaj dalej

Rekrutacja na studia podyplomowe EMCI

European Masters in Conference Interpreting (EMCI)
Europejskie Studia Przekładu Konferencyjnego EMCI

Od 1 czerwca trwa rekrutacja i internetowa rejestracja kandydatów (IRK UW) na prestiżowe studia podyplomowe dla przyszłych tłumaczy konferencyjnych organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim oraz Konsorcjum EMCI.

Do rejestrowania się zapraszamy absolwentów dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z przekładem konferencyjnym dla instytucji europejskich i na rynku krajowym.

Przy rejestracji należy podać kombinację językową, do wyboru:

ABC – A (polski), B (angielski), C (francuski albo hiszpański albo niemiecki)

ACC – A (polski), C (angielski), C (francuski albo hiszpański albo niemiecki)

13 września odbędzie się test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do tłumaczenia ustnego. NIE JEST TO EGZAMIN Z UMIEJĘTNOŚCI TŁUMACZENIA USTNEGO!

Studenci EMCI mogą starać się o stypendium na pokrycie kosztów czesnego w programie „Bursaries for conference interpreting students”

https://commission.europa.eu/…/bursaries-conference…


Program naszego dwusemestralnego intensywnego kursu jest wspólny dla wszystkich jednostek akademickich zrzeszonych w ramach Konsorcjum EMCI i obejmuje 556 godzin zajęć (400 godzin kontaktowych plus praca indywidualna) tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, którego uczą zawodowi tłumacze konferencyjni przy użyciu nowoczesnego profesjonalnego sprzętu konferencyjnego (kabiny, laboratoria), ćwiczenia z logopedii, wykład na temat instytucji europejskich oraz z teorii przekładu konferencyjnego. Program obejmuje również możliwość stażu w instytucjach europejskich (Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej DG SCIC i Dyrekcji Generalnej ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych Parlamentu Europejskiego DG LINC) oraz dwutygodniowe praktyki w wybranej instytucji należącej do Konsorcjum EMCI.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: https://ils.uw.edu.pl/podyplomowe/emci/

https://ils.uw.edu.pl/podyplomowe/emci/

Wybór nowych władz STP na kadencję 2023-2026

Z radością ogłaszamy, że podczas Walnego Zjazdu STP dokonano wyboru nowych władz.

Nowe władze STP, wybrane na  walnym zjeździe w dn. 20.05.2023

Zarząd:

Elżbieta Janssen-Stenko – prezes
Aleksandra Sobczak-Kövesi  – wiceprezes
Zbigniew Ażgin  – wiceprezes
Zofia Lang  – skarbnik
Eugenia Dąbkowska – sekretarz
Beata Barszczewska – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Janusz Obsada  – przewodniczący
Krystyna Kopczyńska 
Atanas Atanasow 

Sąd Koleżeński:

Maria Janssen – przewodnicząca

Karolina Berezowska – sekretarz

Maria Chmiel

Renata Jachimek

Renata Kugaczewska

Bożena Markiewicz

Piotr Zarecki

Walny Zjazd STP, 20 maja 2023 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zwołuje 6. Walny (XIII) Zjazd STP, który odbędzie się w Warszawie dnia 20 maja 2023 r. w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.15.

Miejsce obrad: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek.

W załączeniu przedkładamy do wiadomości porządek obrad.

ZARZĄD