Nasz głos w dyskusji

 

Wobec aktualnie toczącej się w mediach dyskusji, przypominamy treść jednego z ustępów

Karty Tłumacza Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

określającą jedną z fundamentalnych zasad naszego zawodu:

 

Rozdział I, pkt. 4:

 

Tłumacza obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

 

 

Zarząd STP