Odpowiedź ZUS

Poniżej zamieszczamy odpowiedź ZUS na nasze pytania dot. realizacji
świadczeń społecznych w kontekście zawieranych umów. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych odnosi się szczegółowo do zgłoszonych wątpliwości
interpretacyjnych.