6. Walny Zjazd STP – 20 maja 2023 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zwołuje 6. Walny (XIII) Zjazd STP, który odbędzie się w Warszawie dnia 20 maja 2023 r. w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.15.

Miejsce obrad: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek.

W załączeniu przedkładamy do wiadomości porządek obrad.

ZARZĄD

6. Walny (XIII) Zjazd STP

Sobota, 20 maja 2023 r., godz. 11.00

(II termin godz. 11.15)

PORZĄDEK OBRAD:

1. Rejestracja uczestników Zjazdu – godz. 10.30 – 11.00

2. Rozpoczęcie – godz.11.00 w I terminie, godz. 11.15 w II terminie

3. Wybór prowadzącego Walny Zjazd

4. Informacja o prawomocności obrad

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej

7. Sprawozdanie Zarządu STP

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11.Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

12. Wybory Prezesa STP

13. Ogłoszenie wyniku wyborów Prezesa

14. Wybory członków Zarządu STP

15. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Zarządu STP

16. Wybory członków Komisji Rewizyjnej

17. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Komisji Rewizyjnej

18. Wybory Sądu Koleżeńskiego

19. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Sądu Koleżeńskiego

20. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

21. Zakończenie obrad