40 lat STP

Koleżanki i Koledzy,
na przełomie stycznia i lutego mija 40 lat od powstania Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.  Jubileusz naszej organizacji, pierwszego powszechnego stowarzyszenia skupiającego ludzi wykonujących zawód tłumacza, skłania do refleksji. W okresie od narodzin Stowarzyszenia zasadniczo zmieniły się rola i pozycja tłumacza czy nawet ogólniej znaczenie znajomości języka obcego w naszym życiu. Gdy zaczynaliśmy, nie dysponowaliśmy smartphonem czy internetem, granice kraju były zamknięte. Jednakże postępujące procesy globalizacyjne, otwarcie Polski na świat, swoboda podróżowania i ogromny postęp technologiczny w dziedzinie mediów cyfrowych zasadniczo przeobraziły nasze życie społeczne i zawodowe. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na pracę i zawód tłumacza dostarczając udogodnień i stawiając nowe wyzwania. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich stara się tym procesom towarzyszyć dbając o ochronę praw zawodowych oraz jego wysokie standardy.
Z okazji jubileuszu składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom najlepsze życzenia. Życzymy Wam wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu i sukcesów w pracy. Liczymy, że na przestrzeni „szczepionego” roku zaistnieją warunki do spotkania się i podzielenia jubileuszowego tortu.