V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Translatoryka i Translacje”. Język – Przekład- Tożsamość

 

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w
V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Translatoryka i Translacje”.  Język – Przekład – Tożsamość, organizowanej przez Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 7 – 9
grudnia, 2018.    Zgodnie z prośbą Komitetu Organizacynego przekazujemy niniejsze zaproszenie naszym członkom, którzy być może nie tylko zdecydują się wziąć udział w tym wydarzeniu, ale również zgłoszą swoje wystąpienia związane z tematyką konferencji. Udział w konferencji jest odpłatny.