V Kongres Tłumaczy, Lublin, 6-7 kwietnia 2019 r.

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza członków STP do wzięcia udziału w piątej edycji Kongresu Tłumaczy w Lublinie. Kongres odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMCS. Kongresowi towarzyszyć będzie sesja posterowa. Organizatorzy proszą chętnych do przedstawienia w formie posteru (plakatu) swoich obserwacji dotyczących tłumaczeń o przysłanie abstraktu w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim lub ukraińskim. Mile widziane będą abstrakty nawiązujące do tematyki tegorocznego Kongresu, czyli do przekładów medycznych, technicznych i naukowych. Udział w Kongresie jest odpłatny, ale członkom STP przysługuje znacząca obniżka.

Program konferencji można znaleźć w załączonym linku. http://www.lst-lublin.org.pl/index.php/332-6-7-kwietnia-2019-lublin-v-kongres-tlumaczy