Stawki za tłumaczenie konferencyjne w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dla zainteresowanych podajemy stawki obowiązujące w systemie wynagrodzeń ONZ za krótkoterminowe zlecenia dla tłumaczy konferencyjnych. Aby zostać tłumaczem ONZ należy przejść pomyślnie przez cały proces rekrutacji oraz zdać egzamin (stawki obowiązujące od 1 lipca 2017 r.)

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salaries/salaryscale/interpreters/shortint.htm