Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej

Składka członkowska w 2018 roku wynosi 300,00 zł. Podobnie jak w roku ubiegłym, utrzymana została także bonifikata 20% za płatność do końca lutego 2018 r. i składka członkowska opłacona do końca lutego wynosi 240,00 zł.

Członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 70 lat, opłacają składki w wysokości 120 zł (lub 10 zł miesięcznie).

Jak opłacić składkę?

Wpłat można dokonywać w siedzibie STP w Warszawie przy ul. Grażyny 13 lok. 319 lub przelewem na konto:

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
VI O/PKO BP SA w Warszawie 48 1020 1068 0000 1002 0000 1537

Dokonując wpłaty prosimy pamiętać o podaniu swoich danych:

  • imienia
  • nazwiska
  • numeru legitymacji członkowskiej

— w ten sposób będą Państwo mieć pewność, że składka zostanie przypisana właściwej osobie.

W razie zaległości bądź problemów z opłaceniem składki prosimy o kontakt z Zarządem Głównym.