Składki członkowskie

Aktualna wysokość składki

Składka członkowska w 2024 roku wynosi 320,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymana została także bonifikata 20% za płatność do końca lutego danego roku i składka członkowska opłacona do końca lutego wynosi 260,00 zł.

Członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 70 lat, opłacają składki roczne w wysokości 120 zł (lub 10 zł miesięcznie).

Członkowie – kandydaci poniżej 30 roku życia opłacają składki roczne w wysokości 60 zł.

Członkowie – kandydaci powyżej 30 roku życia opłacają składki roczne w wysokości 120 zł.

Jak opłacić składkę?

Wpłat można dokonywać przelewem na konto:

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
VI O/PKO BP SA w Warszawie 48 1020 1068 0000 1002 0000 1537

Dokonując wpłaty prosimy pamiętać o podaniu swoich danych:

  • imienia
  • nazwiska
  • numeru legitymacji członkowskiej

— w ten sposób będą Państwo mieć pewność, że składka zostanie przypisana właściwej osobie.

W razie zaległości bądź problemów z opłaceniem składki prosimy o kontakt mailowy z Zarządem.