Przedstawiciele STP na konferencji „Translating Europe”

21.10.2017 r. odbył się panel stowarzyszeń pod tytułem „Quo Vadis tłumaczu – rozproszenie, integracja, konsolidacja?”

W dn. 21.10.2017 r. Prezes STP Monika Ordon-Krzak wzięła udział – wspólnie z przedstawicielami SPJM, BST, LST, BZT, PSBT i PSTK – w panelu stowarzyszeń zatytułowanym „Quo Vadis tłumaczu – rozproszenie, integracja, konsolidacja?” podczas konferencji „Translating Europe” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Dziękujemy i cieszymy się, że stowarzyszenia coraz częściej się spotykają i wymieniają doświadczeniami.