ONZ uznaje Międzynarodowy Dzień Tłumacza obchodzony 30 września

Podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 24 maja jednogłośnie przyjęto Rezolucję A/71/L.68, na mocy której 30 września został uznany przez ONZ za Międzynarodowy Dzień Tłumacza.

Dokument Rezolucji jest wyrazem uznania  dla roli zawodowych tłumaczy w łączeniu narodów, budowaniu pokoju i wzajemnego zrozumienia. Wielojęzyczność jest  jest zresztą jednym z kluczowych komponentów ONZ i jest ściśle związana z profesjonalnym tłumaczeniem.  W ramach organizacji używanych jest 6 oficjalnych języków.

Międzynarodowy Dzień Tłumacza  (International Translation Day – ITD) jest obchodzony na świecie od 1953 roku. Międzynarodowe organizacje tłumaczy, takie jak  FIT, od dawna starały się o oficjalnie uznanie tego dnia przez ONZ.

W rezolucji podkreśla się niezastąpioną rolę zawodowych tłumaczy dla współpracy międzynarodowej. Zwraca się także uwagę na konieczność kształcenia przyszłych pokoleń zawodowych tłumaczy ustnych  i pisemnych oraz terminologów.

Z jej pełnym tekstem w języku angielskim można zapoznać się z w załączonym dokumencie.

(Opracowano na podstawie informacji ze strony http://www.fit-ift.org/itd-adopted/)

Rezolucja ONZ (ang.)