Oferty pracy

W tej zakładce będziemy zamieszczać oferty pracy dla tłumaczy wpływające do biura STP. Prosimy o ich przesyłanie na adres: stp@stp.org.pl

W związku z ofertami pracy dla tłumaczy kierowanymi do STP przez agencje tłumaczeń i klientów bezpośrednich uprzejmie informujemy, że oferty pracy pochodzące od agencji tłumaczeń i klientów bezpośrednich będziemy zamieszczać odpłatnie a środki pozyskane w ten sposób przeznaczymy na realizację celów statutowych  Stowarzyszenia.  Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt mailowy: stp@stp.org.pl

Na przykład w październiku otrzymaliśmy zapytanie od dużego dostawcy usług tłumaczeniowych dla instytutucji unijnych, który poszukuje tłumaczy w następujących parach językowych: polski-estoński, polski-chorwacki, polski-duński i polski-szwedzki.

Stale poszukiwani są zarówno tłumacze-specjaliści w popularnych parach językowych, jak i tłumacze języków rzadkich.  Odnotowujemy również duże zapotrzebowanie na obsługę projektów wielojęzycznych (np. tworzenie wielojęzycznych stron internetowych, serwisów streamingowych, itp.).

Podmioty zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia na witrynie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich prosimy o kontakt mailowy: stp@stp.org.pl

W tym tygodniu, w dniu 5 listopada 2018 r., otrzymaliśmy zaproszenie do składania ofert na obsługę tłumaczeniową z Parlamentu Europejskiego. Bardzo pozytywnie odbieramy fakt, że po raz pierwszy oferty mogą składać tłumacze indywidualni, a nie tylko agencje. Poniżej przytaczamy całość otrzymanego pisma:

” Szanowni Państwo!

Parlament Europejski we współpracy z Radą Unii Europejskiej,
Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Komitetem
Ekonomiczno-Społecznym i Europejskim Komitetem Regionów opublikował
dwa nowe zaproszenia do składania ofert dotyczących świadczenia
usług w zakresie tłumaczeń pisemnych na następujące języki:
chorwacki, hiszpański, irlandzki, niemiecki, polski i rumuński.

1. Pierwsze zaproszenie do składania ofert dotyczy pisemnego
tłumaczenia dokumentów jednojęzycznych sporządzonych w języku
angielskim lub francuskim. Po raz pierwszy w procedurze tej mogą
wziąć udział tłumacze indywidualni. Szczegółowe informacje znajdą
Państwo pod następującym adresem internetowym:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4137

2. Drugie zaproszenie do składania ofert dotyczy pisemnego
tłumaczenia dokumentów jednojęzycznych i wielojęzycznych.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod następującym adresem
internetowym:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4138

Prosimy o rozpowszechnienie tej wiadomości. Wszelkie prośby o
dodatkowe informacje należy przesyłać zgodnie z procedurą opisaną
na podanych wyżej stronach internetowych. Na wiadomości wysłane na
ten adres e-mail nie otrzymają Państwo odpowiedzi.

Z poważaniem

————————-

Dear Sir or Madam,

The European Parliament, in cooperation with the Council of the European
Union, the European Court of Auditors, the European Economic and Social
Committee and the European Committee of the Regions, has launched two
new calls for tenders for the provision of translation services into
Croatian, German, Irish, Polish, Romanian and Spanish.

1. The first call for tenders covers translations of monolingual
English or French source language documents. It includes new
opportunities for individual freelance translators to apply. For more
details, please consult the documents at the following link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4137

2. The second call for tenders covers translations of
monolingual and multilingual source language documents. For more
details, please consult the documents at the following link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4138

Please circulate this email as appropriate. All requests for further
information must follow the procedure described in the links above.
Messages sent to this email address will not receive a reply.

Best regards”


8 lutego, 2019

Firma o zasięgu globalnym poszukuje doświadczonych tłumaczy technicznych wielu języków (branża meblarska). Aby uzyskać bliższe informacje proszę wysłać zapytanie na adres informacje@stp.org.pl