Odszedł pierwszy prezes STP (1981 – 1985) Andrzej Kopczyński

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 marca 2017 roku zmarł ś. p. Prof dr hab. Andrzej Kopczyński, jeden z Członków Założycieli naszego Stowarzyszenia powstałego w lutym 1981 roku i jego pierwszy prezes. Anglista, znakomity tłumacz konferencyjny, wybitny językoznawca, nauczyciel akademicki zasłużony dla powszechnej edukacji lingwistycznej Polaków pozostanie w naszej pamięci.

Pogrzeb Prezesa Kopczyńskiego odbędzie się we wtorek, 14 marca o godzinie 12.00 na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa).

Andrzej Kopczyński urodził się w Wilnie w 1935 roku. Od ukończenia anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1956 prowadził niezwykle aktywne, twórcze i barwne życie zawodowe.

Nie tylko polska humanistyka, ale i nasze środowisko poniosło wielką stratę. Wraz ze ś. p. Andrzejem Kopczyńskim odchodzi cząstka naszej wspólnej pamięci o historii powstania naszego Stowarzyszenia i o wspaniałych ludziach, którzy je zakładali.

Andrzej Kopczyński był jednym z pionierów dążenia do formalnego uznania w Polsce profesji tłumacza i przyznania jej oficjalnego statusu. Jako wybitny praktyk i teoretyk tłumaczenia konferencyjnego cieszył się ogromnym autorytetem wśród Kolegów, którzy to jemu właśnie powierzyli pełnienie zaszczytnej funkcji prezesa stowarzyszenia, walczącego o podstawowe prawa zawodowe twórców – tłumaczy. Niewielu już zostało Kolegów członków STP pamiętających tamten wspaniały, choć trudny czas po sierpniowym buncie społecznym, czas wielkiej nadziei, i wielkich wyzwań. Czas kartek nie tylko na żywność, ale nawet na mydło, nie przysługujących „wolnym ptakom”, do których należeli tłumacze nie mający stałego etatu. Profesor taki etat miał, na swojej macierzystej uczelni, ale troska o innych była jedną ze składowych Jego wspaniałej osobowości, podobnie jak optymizm i radosny śmiech, który sprawiał, że wszystko wydawało się łatwiejsze. Przy nim zapominało się, że istnieje słowo „niemożliwe”.

Wielu naszych młodszych Kolegów na zawsze zapamięta wspaniałe wykłady Profesora Kopczyńskiego, twórcy Instytutu Lingwistyki Stosowanej, kształcącego tłumaczy różnych języków i specjalności.

Wśród dokonań ś. p. Andrzeja Kopczyńskiego są nie tylko pionierskie prace językoznawcze, ale i popularne podręczniki do nauki języka angielskiego; był też twórcą telewizyjnych programów edukacyjnych pomagających Polakom poznać język, którego znajomość była w początkach transformacji przywilejem nielicznych. W tym także przejawia się niezwykle ważna cecha charakteryzująca Profesora: Jego dbałość o Wspólnotę, obejmującą nie tylko wąski krąg uczonych i lingwistów – praktyków, ale całe społeczeństwo. To był przejaw Jego wielkiego patriotyzmu, chciałoby się powiedzieć – patriotyzmu stosowanego.

Tamten czas należy już do historii, ale Profesor Kopczyński pozostawił dzieło, które owocuje i będzie owocowało w przyszłości.

Pomnik trwalszy niż kuty w kamieniu – to także wzór postawy obywatelskiej, jaki dał nam wszystkim. Prawdziwe jest bowiem przesłanie zawarte w wierszu poety związanego – jak Profesor – z ziemią wileńską: „Lawina bieg od tego zmienia / po jakich toczy się kamieniach”. Andrzej Kopczyński wiedział, że zmieniać bieg lawiny można i trzeba.

Pierwszy Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich ś. p. Profesor Andrzej Kopczyński pozostanie w naszej wdzięcznej i trwałej pamięci.

 

Aleksandra Niemirycz, Prezes STP

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sali A

Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Północnym w Warszawie

dnia 14 marca 2017 roku o godzinie 12.00.