Wyniki ankiety dot. oferowanych stawek za tłumaczenia

Prezentujemy wyniki ankiety, którą przesłaliśmy w zeszłym roku członkom i sympatykom STP oraz umieściliśmy na fb. Niewiele osób odpowiedziało na naszą anonimową ankietę, nie wiemy zatem, jak dalece uzyskane dane odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku. Zdecydowaliśmy się jednak na opublikowanie ankiety, aby zainteresowane osoby spoza STP  mogły się zapoznać z jej wynikami (stan na wrzesień 2023r). 

Konkurowanie za pomocą niskich stawek jest sprzeczne z interesem  zarówno tłumaczy, jak i ich zleceniodawców. Tłumacze, niezależnie od tego, czy pracują na umowę o dzieło, czy prowadzą działalność gospodarczą, sami ponoszą wszelkie koszty związane ze swoją działalnością zawodową.

Zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na najniższym stanowisku (np. młodszego referenta)  płaca minimalna wynosi obecnie 4242 zł (3221,98 zł „na rękę”), a pracownik ma wówczas zapewnione miejsce i odpowiednie narzędzia do wykonywania pracy, których kosztów nabycia i utrzymania nie ponosi.   Mamy nadzieję, że tegoroczna podwyżka stawek za tłumaczenia poświadczone wpłynie – na zasadzie naczyń połączonych – na podwyżkę stawek za tłumaczenia  na tzw. wolnym rynku.

Zarząd