Relacja ze spotkania świątecznego STP w dniu 8 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta odbyło się świąteczne spotkanie STP, na które licznie przybyli zarówno zaproszeni goście, jak i członkowie Stowarzyszenia. Gościem specjalnym był Antoni Libera – znawca i tłumacz całej spuścizny dramaturgicznej Becketta, a także Sofoklesa, Szekspira i innych autorów, pisarz – autor m.in. głośnej „Madame”, reżyser i eseista, wyróżniony w 1989 roku nagrodą specjalną STP. Rozmowę z Antonim Liberą prowadziła nasza wiceprezeska Aleksandra Sobczak- Kövesi. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pan Libera z werwą opowiadał o swoich doświadczeniach pisarskich i translatorskich, a pod koniec spotkania zaprezentował urywki własnych tłumaczeń. Po znakomitym wystąpieniu naszego gościa słuchacze mieli okazję do kameralnych rozmów przy lampce wina.