Program szkoleniowy pt. Forum Szkół Tłumaczy Specjalistycznych Literatur Obcojęzycznych

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich przekazuje zaproszenie na szkolenia od dwóch zaprzyjaźnionych stowarzyszeń tłumaczy. Zachęcamy do korzystania. Pierwsze spotkania online odbędą się już w grudniu. Dokładniejsze informacje w załącznikach poniżej.

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury są współorganizatorami programu szkoleniowego w zakresie tłumaczeń literackich pt.
FORUM SZKÓŁ TŁUMACZY SPECJALISTCZNYCH LITERATUR OBCOJĘZYCZNYCH.

Podczas cyklicznych spotkań organizowanych on-line w latach 2023-2025 uczestnicy programu będą mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat sztuki przekładu literatury pięknej i roli, jaką odgrywa tłumacz, pośrednicząc między autorem tekstu oryginału a odbiorcą. Będą mieć także możliwość zapoznania się z warsztatem pracy uznanych na rynku wydawniczym tłumaczy literatury z języków obcych na język polski, a także wymiany własnych doświadczeń tłumaczeniowych.

Kurs w kilku sekcjach językowych podzielony jest na moduły, z których każdy ujmuje treści teoretyczne i praktyczne. Wykład połączony z warsztatem stanowi podstawę do zapoznania się ze strategiami stosowanymi przez tłumacza, wyborami stylistycznymi, którymi się kieruje oraz jego sposobem interpretacji tekstów źródłowych i docierania do wrażliwości odbiorczej czytelnika.

Pierwsze spotkania online odbędą się już w grudniu 2023 r. Do udziału w programie zapraszają:

  • W SEKCJI JĘZYKA CZESKIEGO: Zofia Bałdyga – „Tłumaczenie poezji współczesnej na przykładzie wierszy czeskich i słowackich”;
  • W SEKCJI JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO: Olga Smolnytska – „Historia ukraińskiego przekładu literackiego od czasów starożytnych do współczesności. Od klasyków do niepublikowanych manuskryptów”;
  • W SEKCJI JĘZYKA FRANCUSKIEGO: Tomasz Swoboda – „Nie taki Proust straszny, jak go malują”;
  • W SEKCJI JĘZYKÓW ORIENTALNYCH (arabski): Marcin Michalski – „Z doświadczeń warsztatowych tłumacza literatury arabskiej”;
  • W SEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO: Eliza Pieciul-Karmińska – „O przekładzie klasyki: kanoniczne teksty literatury światowej we współczesnym tłumaczeniu (baśnie braci Grimm, baśnie E.T.A. Hoffmanna)”;
  • W SEKCJI JĘZYKÓW PÓŁNOCNYCH (fiński): Sebastian Musielak – „Wybrane zagadnienia z praktyki tłumacza literackiego”;
  • W SEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Marian Baranowski – „Przygotowanie do tłumaczenia”.

Spotkania odbywać się będą co kwartał w latach 2023-2025. Można wziąć udział we wszystkich lub w wybranych modułach w dowolnej sekcji językowej.

Szczegółowy program szkoleniowy  znajduje się w załączniku oraz na stronie www.tepis.org.pl.

Studentki i studenci mogą skorzystać ze specjalnej promocji cenowej!

Zakup uczestnictwa w e-sklepie TEPIS: https://tepis.org.pl/sklep/

Przypominamy, że zapisy na pojedyncze moduły kończą się na 5 dni przed terminem szkolenia. Wyjątkowo przy 1 module skracamy go do 3 dni przed.

Prosimy o podzielenie się tą informacją także z Osobami spoza TEPIS-u, które mogłyby być zainteresowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  tepis@tepis.org.pl

Przy jednorazowym zakupie min. 6 modułów (podstawowych lub podstawowych i dodatkowych, może dotyczyć różnych języków!) – gwarantujemy rabaty (konieczny indywidualny kontakt z Biurem)!

Serdecznie zapraszamy!