Na Nowy Rok

Koleżanki i Koledzy,
odchodzący rok nie był dobry dla nas wszystkich. Utrzymująca się pandemia komplikowała nam często życie pod względem zdrowotnym, wpływała na życie rodzinne, nadała relacjom towarzyskim i życiu zawodowemu w dużym stopniu formę wirtualną. Wielu z nas nowa sytuacja dotknęła finansowo. Nie był to też łatwy czas dla naszego Stowarzyszenia. 
Mimo wszystko podchodzimy do 2021 roku z nadzieją i ufnością. Rysuje się perspektywa przezwyciężenia tego największego wyzwania naszych czasów w skali globalnej. Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich życzy naszym Członkom oraz Sympatykom w nadchodzącym roku wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.