Konsultacje społeczne

Ministerstwo Sprawiedliwości poddało projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pod konsultacje społeczne. Organizacje reprezentujące tłumaczy przysięgłych – Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce – przesłały wspólne stanowisko do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym przedstawiły swe postulaty.  W załączeniu projekt Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wspólne pismo.