Konferencja online – 18 listopada 2022 r.

Środowisko lubelskie organizuje otwartą konferencję online pt. „Społeczna rola tłumacza w czasie pokoju, wojny i kryzysu humanitarnego” – z szerokim udziałem międzynarodowym. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na języki: angielski, polski i ukraiński. Szczegółowe informacje poniżej. Zachęcamy do udziału.