Zgłaszanie propozycji wystąpień na konferencję BDÜ

Do 31 marca 2019 r. (termin został wydłużony) można zgłaszać propozycje wystąpień na konferencję organizowaną przez Bundesband Deutscher Übersetzer w  World Conference Center Bonn w dniach 22-24 listopada tego roku. Tytuł konferencji:

„Tłumaczenie 4.0 Nowe drogi w dobie cyfryzacji.”

https://www.uebersetzen-in-die-zukunft.de/callforpapers