Zgłaszanie kandydatur do Statuetki PT TEPIS – Lauru Tłumacza

W porozumieniu z PT TEPIS, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich uprzejmie informuje, że do końca sierpnia br. można zgłaszać kandydatury do nowej nagrody branżowej, jaką jest Statuetka PT TEPIS – Laur Tłumacza. Poniżej zamieszczamy list zapraszający do zgłaszania kandydatur. (kd)

Warszawa, 18 lipca 2019 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Na wniosek Członków naszego Towarzystwa Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy  Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS postanowiła wydłużyć do dnia 31 sierpnia 2019 r. termin na zgłaszanie kandydatur w  konkursie ogłoszonym przez PT TEPIS, który ma na celu wyłonienie kandydatów do nagrody:

– Statuetka Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS – LAUR TŁUMACZA

w kategoriach:

  • tłumacz przysięgły wyróżniający się m.in. szczególną wiedzą, cennymi publikacjami w zakresie przekładu itp.
  • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się m.in. szczególną wiedzą, cennymi publikacjami w zakresie przekładu itp.
  • zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych osoba lub instytucja.

Zgłaszanie kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem prosimy przysyłać na adres PT TEPIS: tepis@tepis.org.pl.

Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w  uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Nominowany tłumacz przysięgły:…………………………………………………………..

Nominowany tłumacz specjalistyczny:…………………………………………………….

Zrzeszony w (podać organizacje)/niezrzeszony:………………………………………..

Nominowana osoba lub instytucja:……………………………………………………….….

Kategoria:……………………………………………………………………………………….……

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Osoba nominująca: ……………………

Tel. kontaktowy:………………………..

Data:………………………………………..

Nagrody zostaną wręczone podczas tegorocznej Konferencji – Warsztatów PT TEPIS dnia 19 października 2019 r. 

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska