Zdecydowane stanowisko Sądu Najwyższego potwierdzające zasadność umów o dzieło dla tłumaczy

Sąd Najwyższy RP wydał wyrok, w którym – po rozpoznaniu skargi kasacyjnej – uchylił w przedmiotowej sprawie kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło dla tłumaczy. Umowy o dzieło to umowy rezultatu – których przedmiotem jest osiągnięcie w przyszłości przez wykonawcę konkretnego, określonego rezultatu, z którego jest on rozliczany i za który jest wynagradzany. Poniżej zamieszczamy link do uzasadnienia wyroku. (kd)

https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/SN_I_UK_409_18.pdf