Zalecenia AIIC w zakresie tłumaczenia zdalnego

Poniżej zamieszczamy dokument opracowany przez AIIC w 2018 roku i aktualizowany na bieżąco w związku z obecną pandemią. Dokument jest dostępny w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej.

https://aiic.net/page/8734