Z historii STP

Nawiązując do czterdziestej rocznicy powstania Stowarzyszenia (15 lutego
1981 r. w Warszawie odbył się zjazd założycielski) zwracamy uwagę, że w
zakładce „O STP – Misja i historia” zamieszczamy zaktualizowany rys
historyczny Stowarzyszenia oraz historiografię osób kierujących
organizacją.
W tym kontekście szczególnej uwadze polecamy też monografię poświęconą
Stowarzyszeniu opracowaną przez naszego kolegę, Wojciecha Gilewskiego,
prezesa w latach 1999 – 2002. Ta wnikliwa analiza dostarcza wielu
cennych wiadomości i przemyśleń na temat rozwoju zarówno zawodu tłumacza
jak i naszej organizacji. Opracowanie jest częścią publikacji „Alchemia
zawodu tłumacza”, autorstwa Danuty Kierzkowskiej, Wydawnictwo
Translegis, Warszawa 2020. Warto sięgnąć do tej publikacji, która omawia
problematykę tłumaczeń w jeszcze szerszym kontekście.

Link do publikacji Wojciecha Gilewskiego: