Wynagrodzenia dla twórców za wypożyczenia w bibliotekach w 2019 roku

Foto: Michael Beckwith/Pixabay

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, do 31 SIERPNIA można
składać w Stowarzyszeniu Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA oświadczenia PLR, w związku z wyznaczeniem Stowarzyszenia do dokonywania w latach 2016-2020 podziału
i wypłaty TWÓRCOM I WYDAWCOM wynagrodzenia za użyczanie przez
biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

W 2019 r. wynagrodzenia zostaną wypłacone po raz czwarty wszystkim
tym, którzy prawidłowo złożą oświadczenia o woli ich otrzymywania
oraz ich publikacje były wypożyczane we wskazanych bibliotekach.
Jednocześnie informujemy, że złożone w latach poprzednich
oświadczenia zachowują ważność i będą uwzględniane w podziale
środków za 2018 r. Wszyscy, którzy złożyli oświadczenia do końca
sierpnia 2018 r. powinni jednak złożyć oświadczenie zaktualizowane o
nowe, niezgłoszone jeszcze utwory lub w przypadku, gdy zmieniły się
ich dane osobowe (adres, nazwisko, dane urzędu skarbowego itp.).

System ułatwiający przygotowywanie oświadczeń wymaganych do wypłaty
wynagrodzeń jest dostępny pod adresem:

https://www.plr.copyrightpolska.com.pl/login

Gotowe oświadczenie należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres
SAiW Copyright Polska pocztą do 31 SIERPNIA!