Wnioski do ZUS o zwolnienie ze składek i o uzyskanie świadczenia postojowego

W odpowiedzi na otrzymywane zapytania poniżej zamieszczamy linki i informacje o wnioskach, które należy złożyć do ZUS, aby ubiegać się o świadczenia w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym Covid-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych:

https://zus.pox.pl/formularze-zus/wniosek-rdz-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek-zus.htm

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94

W przypadku osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych obowiązuje wniosek RSP-C, który winien wypełnić zleceniodawca lub zamawiający.

Oto fragment wyjaśnienia, w jakiej sytuacji można złożyć wniosek RSP-C : „Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów. ”

Wnioski najlepiej składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Więcej informacji na temat nowych przepisów i dostępnych form pomocy publicznej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1466001,tarcza-antykryzysowa-zwolnienie-ze-skladek-zus-jednorazowe-postojowe-doplaty-do-pensji.html