Władze

Skład osobowy władz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w kadencji 2023-2026

Zarząd

Prezes: Elżbieta Janssen-Stenko

Wiceprezes: Aleksandra Sobczak-Kövesi

Wiceprezes: Zbigniew Ażgin

Skarbnik: Zofia Lang

Sekretarz: Eugenia Dąbkowska

Członek zarządu: Beata Barszczewska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Janusz Obsada

Zastępca Przewodniczącego: Krystyna Kopczyńska

Sekretarz: Atanas Atanasow

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca: Maria Janssen-Czaja

Sekretarz: Karolina Berezowska

Członkowie:

  • Maria Chmiel
  • Renata Jachimek
  • Renata Kugaczewska
  • Bożena Markiewicz
  • Piotr Zarecki