Władze

Skład osobowy władz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w kadencji 2020-2023

Zarząd

Prezes: Andrzej Szynka

Wiceprezes i Skarbnik: Elżbieta Janssen-Stenko

Wiceprezes: Karolina Nuria Czępińska

Sekretarz: Aleksandra Sobczak-Kövesi

Członek zarządu: Atanas Atanasow

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Janusz Obsada

Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Grządkowski

Sekretarz: Beata Barszczewska

Członek Komisji Rewizyjnej: Joanna Ruszel

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca: Maria Janssen-Czaja

Sekretarz: Karolina Berezowska

Członkowie:

  • Zbigniew Ażgin
  • Renata Jachimek
  • Renata Kugaczewska
  • Bożena Markiewicz
  • Piotr Zarecki