Władze

Skład osobowy władz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w kadencji 2017-2020: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (po zmianach z 28 czerwca 2018 r.)

Zarząd

Prezes: Monika Ordon-Krzak

Wiceprezes: Maria Janssen

Wiceprezes i Skarbnik: Katarzyna Diehl

Sekretarz: Magdalena Macińska

Członkowie:

  • Wojciech Gilewski
  • Renata Kugaczewska
  • Piotr Zarecki

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Krystyna Kopczyńska

Zastępca Przewodniczącej: Janusz Obsada

Sekretarz: Atanas Atanasow

Sąd Koleżeński

  • Bohdan Ambroziewicz
  • Hanna Karpińska
  • Maryja Łucewicz-Napałkow
  • Halina Lubicz-Trawkowska
  • Magda Mierowska

Uchwały Zarządu podjęte w 2018 i 2019 roku