Wielki sukces STP ws. kosztów uzyskania przychodów

19 lipca 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tłumaczenia znalazły się na liście działalności wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy, a wprowadzona zmiana obejmie przychody uzyskane od 1 stycznia 2018 roku.Dziękujemy za wsparcie i konsultacje w tej sprawie p. Grażynie Szarszewskiej z PIK, kol. Joannie Spychale z PSTK oraz kol. Rafałowi Lisowskiemu z STL.

O działaniach podjętych przez STP i o kolejnych zmianach informowaliśmy na naszej stronie na bieżąco:
https://www.stp.org.pl/dzialania-zarzadu-w-sprawie-kosztow-uzyskania-przychodow/
https://www.stp.org.pl/starania-zarzadu-w-sprawie-kosztow-uzyskania-przychodow-aktualizacja/
https://www.stp.org.pl/dalszy-ciag-naszych-dzialan-w-sprawe-kosztow-uzyskania-przychodow/
https://www.stp.org.pl/projekt-zmian-dotyczacych-kosztow-uzyskania-przychodow-w-sejmie/

Pełny tekst ustawy na stronie Sejmu.