Walny Zjazd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

13 maja odbył się 4 (XI) Walny Zjazd Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich podczas którego dokonano między innymi wyboru nowych władz na kadencję 2017-2020.

Podczas zjazdu podjęto również uchwały dotyczące zmian statutu Stowarzyszenia oraz zebrano rekomendacje uchwał, których podjęcie leży w kompetencji zarządu.

Podczas zjazdu wybrany został nowy zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w następującym składzie: Monika-Ordon Krzak (prezes STP), Maria Jansen, Renata Kugaczewska, Magdalena Macińska, Wojciech Gilewski, Piotr Zarecki oraz Leszek Król. Odbyły się również wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Prezydium Zjazdu

Prezydium Zjazdu

Zarząd kadencji 2017-2020

Zarząd kadencji 2017-2020