Umowa o dzieło c.d.

W związku z wystąpieniem Stowarzyszenia do władz (pismo z 18.01.21 r.) w
sprawie stosowania umowy o dzieło w świetle wprowadzenia z początkiem
br. obowiązku rejestracji umowy w ZUS, wynikającego z przepisów o tarczy
antykryzysowej (ustawa z dnia 31 marca 2020 r.), zamieszczamy odpowiedź
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie. Ministerstwo
precyzuje przesłanki dla stosowania umowy w świetle obowiązujących
przepisów.

Link do pisma Ministerstwa