Ukonstytuowały się nowe władze STP

Zarząd STP ukonstytuował się w następującym składzie:

  1. Andrzej Szynka – Prezes
  2. Elżbieta Janssen-Stenko – Wiceprezes i skarbnik
  3. Karolina Nuria Czępińska – Wiceprezes
  4. Wiktoria Dunin – Sekretarz
  5. Atanas Atanasow – Członek zarządu
  6. Aleksandra Sobczak-Kövesi – Członek zarządu