Udział STP w pracach nad projektem rozporządzenia o zmianie rozporządzenia MS w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich – w krótkim terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia na portalu Rządowego Centrum Legislacji – zgłosiło swoje, w większości pozytywne, uwagi do powyższego przełomowego projektu, do którego powstania udało się stowarzyszeniom tłumaczy doprowadzić po wielu latach starań. Przedstawicielami STP w zespole przy MS, pracującym nad nowym rozporządzeniem i projektem nowej ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego są kol. Maryja Łucewicz-Napałkow i kol. Wojciech Gilewski. Z aktualnym statusem projektu można zapoznać się w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny na stronie Rządowego Centrum Legislacji, gdzie opublikowano również uwagi wniesione przez STP. (kd)